Co fialkova afroameričanka nikdy nepochopí…

Poznámka metéra úvodem: V nacistickém státě se zakazuje poslouchat a šířit pravdu. Učitelé humanitních předmětů všech stupňů jsou zbabělé slepice strkající hlavu pod křídlo…, a když některá vystrčí růžky, tak ji raději hned zavřeme. Učitelé u nás dříve byli osvícení světlonosiči, vychovatelé, nositelé víry, pokroku a touhy po spravedlnosti. Jejich moudrost a odvaha je předurčovala k úctě okolního světa a přirozené důvěře a autoritě. Povinností učitelů dříve bylo podněcovat mladou generaci k rozvoji myšlení a hledání pravdy! A dnes? K hledání a
šíření polopravd a lží a hlavně… nepřemýšlet!

Bezpečnostním principem jurisdikce dnešní doby je šíření strachu z vlastních myšlenek. Každý, kdo se jen objeví (nemusí ani nic říkat…, nemusí se ani mračit) na nějaké schůzce více lidí mající nepětikolkové názory je okamžitě nálepkován Kainovým znamením a označkován několikacípovými hvězdami zatím jen v mediálním prostoru, a ne povinností ji nosit. Hloupost vládců posledních třiceti let nás přivedli na pokraj záhuby. Všichni to vědí, jenom oni ne. „Normálně“ uvažující lidé se bojí! Ti nejstarší zvoní na poplach, ti nejmladší myslí že je to počítačová hra…, zelenského fialky Evropy se buší hrdinsky v prsa, ale nikdo neví jak z toho ven. Takový strach něco říct prý nebyl ani za fašistické okupace naší vlasti Německem.

A jak z toho ven? Přestat překrucovat a do nekonečna upravovat zákony, jak se to někomu hodí! Desatero má platnost tisíciletí! Tak přestaňte politicky smilnit, rozkrádat a znásilňovat celé národy. Jedinou cestou v mezinárodním hledisku, jak předejít Poslední Konečné Válce je okamžitá kapitulace nacismu podporovaného K300; respektování rovnosti národů před zákonem i jejich bohy; přerušení na tři roky výroby a pohybu jakýchkoliv zbraní na a po území Evropských států, a především okamžité jednání osobností (autorit) delegovaných oběma stranami.

Kapitalismus = války! Jen změna kapitalistického politického systému může zabránit válkám! A u nás není jediné politické uskupení, které by o takovou změnu usilovalo. Lidé bděte a pamatujte! Kdo nevolí komunisty, volí násilí, nespravedlnost, fašismus a válku!

Pro hledače pravdy přinášíme další ze zajímavých rozhovorů ze Spojených států, a nebojte se určitě ne od komunistů…