Bez obalu s KK (11)

Pokračování Bez obalu s předsedkyní ÚV KSČM

A něco navíc