Americký dezinformátor

Pravda nebývá vždy složitá…

Něco o rétorovi…
Jeffrey David Sachs (*5. listopadu 1954, Detroit, USA) je americký ekonom. Intenzivně se věnuje tématům hospodářského růstu, udržitelnosti životního prostředí, oddlužení rozvojových zemí, redukce chudoby či globalizace.
Sachs se zviditelnil jako poradce vlád po celém světě v ekonomických otázkách. Je ředitelem Earth Institute při Kolumbijské univerzitě v New Yorku a speciálním poradcem generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese ohledně „Rozvojových cílů tisíciletí“ (stejnou funkci zastával i u dřívějšího generálního tajemníka Kofiho Annana). Je autorem mnohých článků a knih. Studoval na Harvard College, kde získal titul M.A. a Ph.D. v oboru ekonomie. Ve věku 29 let na Harvardu získal titul profesora. V současné době vede ústav Earth Institute při Kolumbijské univerzitě. Spolupodílel se na ekonomických reformách v Bolívii, Polsku nebo Ruské federaci. Sachsovým reformní plánům se přezdívalo „šoková terapie“. Byl také zvláštním poradcem generálního tajemníka OSN – Pan Ki-muna a ještě dříve Kofiho Annana pro rozvojové cíle tisíciletí.
V roce 1985 trpěla Bolívie hyperinflací a nebyla schopna splatit svůj dluh vůči Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF). Sachs se ujal pozice hospodářského poradce bolivijské vlády a předložil vládě rozsáhlý plán hospodářských reforem s cílem srazit inflaci a vést bolivijskou ekonomiku cestou tržní liberalizace. Mezi opatření patřily rušení vládních dotací a obchodních kvót, ukotvení bolivijské měny k dolaru. Po implementaci Sachsových reforem spadla inflace z 20 000 % za rok na 11 %. Kritici ovšem soudí, že reformy způsobily růst nezaměstnanosti, pokles průmyslové výroby a hospodářský pokles.
Další érou jeho života bylo poradenství v postkomunistických ekonomikách. V roce 1990 se polská vláda formou šokové terapie snažila vymanit z kolabujícího hospodářského režimu. Sachs a David Lipton (dříve ekonom MMF) radili polské vládě rychlý přechod k tržní ekonomice. Sachs a Lipton radili uvést tržní mechanismy ještě před rozsáhlou privatizací státního majetku. Jak se ukázalo, tak jednotlivé státní podniky dokázaly efektivně operovat v tržním prostředí, pokud jim bylo umožněno fungovat dle tržních sil.
Po ekonomických reformách v Polsku byl Sachs také poradcem v Jugoslávii a následně v Rusku, kde se mu nepodařilo uspět, tak jak si představoval.
Sachsovy metody pro stabilizaci ekonomik se staly známé jako šoková terapie a byly podobné úspěšným přístupům používaným v Německu po dvou světových válkách. Když se Rusko na počátku 90. let po přijetí jeho tržní šokové terapie propadlo do chudoby, některá západní média ho nazvala chladným neoliberálem a neschopným ekonomem.
V letech 1991 až 1993 pomáhal s hospodářskou transformací ve Slovinsku, Estonsku a v Mongolsku.
Po svém působení v postkomunistických zemích se Sachs obrátil ke globálním otázkám ekonomického rozvoje, zmírňování chudoby, zdravotní politiky a politiky pomoci a udržitelnosti životního prostředí. Rozsáhle psal o změně klimatu, kontrole nemocí a globalizaci. Od roku 1995 se věnuje úsilí o zmírnění chudoby v Africe. V letech 2000 a 2001 spolupracoval s generálním tajemníkem OSN Kofim Annanem na návrhu a spuštění Globálního fondu pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií.
V dubnu 2018 podpořil názor prezidenta Donalda Trumpa, aby USA opustily Sýrii.
Venezuela – Roku 2019 napsal zprávu, která uvádí: „Sankce připravují Venezuelany o život zachraňující léky, lékařské vybavení, potraviny a další nezbytné dovozy.“
Sachs soustavně kritizuje Mezinárodní měnový fond (MMF) a jeho politiku po celém světě a obviňuje mezinárodní bankéře z toho, že jsou vzorem neúčinných investičních strategií. Zároveň je často kritizován, zejména keynesiánci a sociálními demokraty, kteří jeho myšlenky považují za utopické a jen zvyšující světovou chudobu na úkor zbohatnutí vyvolených.
Osobní život – Jeffrey Sachs je ženatý se Soniou Ehrlich Sachsovou, která je dětskou lékařkou v New Yorku. Mají tři děti, Lisu, Hannah a Adama.

(Převzato z Wikipedie)