Jsme proti…

Komunisté důrazně odmítají další zvyšování cen

Pravicová koalice Petra Fialy v poslední době vypouští pokusné balónky směrem k chystané daňové reformě. I když vláda původně tvrdila, že nebude zvyšovat daňovou zátěž, nyní se zaměřila na zvýšení nepřímých daní, především DPH. To by zasáhlo velmi výrazně do peněženek všech občanů České republiky.

Naposledy zazněla přímo od ministra financí Stanjury (ODS) úvaha, že základní sazba 21 % by se neměnila, ale z dvou snížených sazeb by se udělala jediná, a to 14 %. Současně by došlo k přesunům zdaňovaných položek mezi sazbami. Zvýšení nepřímých daní by navíc mělo proinflační účinek, přinejmenším by zpomalilo snižování cen. Vláda má zmatek v přístupech k tak zásadní věci, není schopná téma komunikovat s opozicí či se sociálními partnery, a už vůbec ne s veřejností. Vláda zjevně nemá promyšlenou konsolidaci veřejných financí ani dopady na jednotlivé skupiny občanů.

Komunistická strana důrazně odmítá na jedné straně snížení daně na loterie, a současně na straně druhé zvýšení daně na vodné, stočné, teplo či kulturu a sport, veřejnou dopravu, ale i léky, bezlepkové výrobky či noviny! Komunisté jsou proti takové změně daní, která zasáhne peněženky většiny občanů, navíc nejvíce právě těch, jejichž příjmy jsou nejnižší. Příjmy rozpočtu by měly být navyšovány zdaněním velkých korporací a velkého majetku, návratem k výrazné daňové progresi a zejména omezením daňových úniků!

Komunisté zásadně nesouhlasí se zvyšováním výdajů na zbrojení

Poslanecká sněmovna dne 21. dubna 2023, schválila vládní předlohu, kterou navýšila výdaje na armádu a zbrojení nejméně na 2 % HDP (hrubého domácího produktu) a přidala se tak k menšině zemí, které tento závazek naplňují. Například v příštím roce to znamená zvýšení ze 130 na více než 150 miliard Kč!

Rozpočet armády se tak díky navýšení o téměř 22 miliard korun dostane k historickému maximu!

Toto striktní dodržování závazku vůči NATO v době, kdy zoufale chybí finanční prostředky v důchodovém systému, na podporu rodin s dětmi, ve zdravotnictví a v dalších oblastech důležitých pro občany naší země, komunisté zásadně odmítají.

Komunistická strana je přesvědčena, že hlasování poslanců ODS, lidovců, TOP09, Pirátů a STANu s podporou ANO, opět ignoruje zoufalou situaci občanů České republiky. Ti jsou denně konfrontováni s drastickým růstem cen řady životně potřebného zboží. Životní úroveň obyvatel České republiky klesá, a přesto se naše země rekordně zadlužuje. Místo toho, aby vláda řešila například situaci rodin žijících pod hranicí příjmové chudoby, investuje do zbytečných zbrojních kontraktů, které naši zemi ještě více zadluží na další desetiletí!

Tento krok je dalším útokem na zbytky suverenity České republiky. Naprosto zemi podřizuje zájmům Spojených států a Severoatlantické aliance, a to v době, kdy prožíváme jednu z nejhorších ekonomických situací České republiky, která bezprostředně dopadá na většinu našich občanů.