Časopis Dialog

Komunistický list

Dialog * otázky * odpovědi

 

*

Chcete vědět, v jakém světě žijete, nalézt odpověď na otázky, které vás znepokojují a jaká jsou východiska z nesnesitelné životní situace? Čtěte „DIALOG“, časopis vědeckého socialismu, marxismu-leninismu!

Sledujte nové internetové stránky Dialogu – www.kldialog.cz!

Dialog * otázky * odpovědi, komunistický list

Roční předplatné včetně poštovného 250,- Kč.

Šéfredaktor: Zdeněk Košťál.

Vychází zpravidla jako dvouměsíčník. Přihlášky na předplatné tištěného vydání, reklamace a připomínky k distribuci můžete uplatňovat elektronickou poštou na redakce@kldialog.cz, poštou na adresu

Josef Mráček, Pozňanská 437, 181 00 Praha 8

nebo na MT + 420 607 750 816, nejvhodněji přes SMS s přesnou adresou.

Registrováno MK ČR 6320; ISSN 1210-454.