Ideové dědictví Lenina a boj dělnické třídy za socialismus ve 21. století

Gennadij Zjuganov

(Vystoupení předsedy ÚV KS RF na 20. plenárním zasedání strany)

Životnost skvělých idejí se měří staletími a tisíciletími. Odpovídajíce aspiracím obyčejných lidí, žijí mezi lidmi a inspirují je k boji za výstavbu nového, spravedlivého světa. Proto Leninovy myšlenky nadále žijí a vyhrávají. Letos slavíme sto padesáté výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina. Naším úkolem je pamatovat si jeho odkaz, studovat ho hlouběji, energicky a správně ho aplikovat v soudobých podmínkách.

Předseda ÚV KS RF Gennadij Zjuganov

Postupovat kupředu, držet krok se životem

V nejtemnějších dobách dějin Leninův genius osvětloval novou cestu rozvoje lidstva. Stalo se to v době, kdy expanze kapitalismu zachvátila celý svět. Rozdělila kontinenty na kolonie, vytvořila sofistikovaný systém vykořisťování lidstva a nerostných zdrojů. Horliví obránci kapitalismu o něm již hovořili jako o triumfu rozumu, prohlásili ho za jediný možný způsob rozvoje. Z výhod tohoto systému však žily početně omezené buržoazní kruhy. Pro své finanční zisky uvrhla masy do chudoby a bezpráví a použila je jako „kanonenfutr“.

Pokračovat ve čtení „Ideové dědictví Lenina a boj dělnické třídy za socialismus ve 21. století“

Co se tajilo a o čem se nehovoří?

Pravda o konci války 1945 v Plzni…

30. dubna 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom směřovaly do Stříbra, Klatov, Domažlic…

Pražské povstání proti německým okupantům 5. května 1945 působilo velmi rychle i mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni získaly české síly silné pozice. Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci. Plzeň byla českými povstalci 5. května 1945 osvobozena od německých fašistů.

6. května 1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16.pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale vida příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble.)

Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. května 1945 výzvu »Na pomoc bojující Praze«. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Americké velení bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o nějaké zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo.

Pokračovat ve čtení „Co se tajilo a o čem se nehovoří?“

Moudrá slova evolucionáře…

Co se stalo s naší dobou? Zažíváme vážnou krizi? Proč mají najednou lidé pocit, že se něco zlomilo, a cítí se zklamaní? Co nás v budoucnosti čeká?

Každý student lékařství je už od prvního ročníku studia veden svými profesory k tomu, aby si u každého pacienta položil dvě zásadní otázky – proč a jak.

Proč má nemocný potíže? Otázka diagnostická, která vede k určení choroby. Jak ji léčit? Otázka terapeutická, hledání cesty k uzdravení.

Je-li naše společnost nemocná, a ona bezesporu nemocná je, klademe si obě otázky všichni. Až na několik vrcholných politiků, kteří mají většinou jiné starosti, než jaké musí řešit lid obecný. Ovšem co hlava, to názor. Jedni ze současného stavu obviňují komunismus, jiní konzumismus, další neoliberalismus nebo hédonismus.

Z mého pohledu nepůsobí v této zemi tajemné abstraktní -ismy, ale hlavně tři silně zhoubné choroby.

Pokračovat ve čtení „Moudrá slova evolucionáře…“

Ani po 75 letech nelze zapomenout…

Nikdo, kdo to neprožil – nepochopí…
Slušní lidé u nás se alespoň snaží vcítit a uvědomit si tu nepředstavitelnou odvahu nejen Rudé armády, ale i statečnost a oběť všech – dětí, žen starců… všech národů Sovětského svazu v boji s hydrou kapitalismu – fašismem.
To Hřib, Kolář, Novotný, Němcová… a další dementi z ODS, KDU-ČSL, TOPky a jim podobní nikdy nepochopí, tím méně jejich potomci, když učitelé společenských věd lžou jak rozumu zbaveni.
Spolu s vlasteneckými organizacemi přísaháme, že nikdy nezapomeneme obětí přinesených pro záchranu národů Československa!


K falzifikaci dějin druhé světové války

Odkaz národně osvobozeneckého boje Čechů a Slováků, který vyvrcholil před 75 lety, aktuálně vyžaduje boj proti falzifikaci dějin druhé světové války, jejíž evropskou tečkou se stalo osvobození Prahy Rudou armádou 9. května 1945 a následná likvidace posledních zbytků bojeschopných německých jednotek 12. května 1945 u Slivice.

Falzifikace dějin druhé světové války zapadá do soukolí nové interpretace dějin, kterou současné vládnoucí elity potřebují k uhájení legitimity stávajícího společenského systému. Nová interpretace dějin vyrůstající z idealismu, subjektivismu a empirismu usiluje o negaci materialistického pojetí dějin. Pravda dějinného vývoje totiž svým vědeckým nábojem směřuje proti ekonomickým a politickým zájmům současných vládnoucích elit. Aktéři nové interpretace dějin zcela pošlapali historické myšlení a s pomocí sdělovacích prostředků si psychologicky podmaňují velkou část společnosti, které pak předkládají falešné myšlenkové konstrukce k pouhému věření. Ve své podstatě „tvůrčím způsobem“ rozvíjejí středověkou scholastiku. Středověká scholastika se obrozuje do podoby, kterou charakterizoval profesor Blížkovský těmito slovy: „Zatímco středověká scholastika upevňovala monopol církve rozumovým zdůvodňováním dogmat, novodobá scholastika slouží globální oligarchii hlavně nerozumem: ovládáním veřejného mínění všemi možnými prostředky, je-li třeba, i proti lidskému rozumu.“ (B. Blížkovský a kol.: Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti 21. století, Konvoj, Brno 2000, s. 194.)

V nejobecnější poloze je falzifikace dějin druhé světové války založena na eliminaci úlohy RUDÉ ARMÁDY a SOVĚTSKÉHO SVAZU v druhé světové válce, na eliminaci PARTYZÁNSKÉHO a KOMUNISTICKÉHO ODBOJE a na umocnění významu role Spojených států a Velké Británie. Tato nejobecnější poloha se pak promítá do konkrétních historických událostí, což se – mimo jiné – odráží i v současných učebnicích dějepisu.

Pokračovat ve čtení „K falzifikaci dějin druhé světové války“

Koště před vlastní práh

Jako vždy výborné vystoupení Dr. Josefa Skály.

(Poznámka metéra:
To je tak, když nám nevládnou ti nejmoudřejší…, ale pohrobci fašistů.
Přátelství s bratry nejbližšími nám protéká mezi prsty. Na co máme Ústavní soud, když se tady nedodržují elementární zákony slušné společnosti?! To se fakt chceme vrátit do jeskyně?
Dobrým zvykem našich předků byl jarní úklid doma. Co kdybychom si uklidili od zlořádu a zlých lidí i v celé společnosti?! )

Podivné pozadí akce „Koněv“

(e-mail od známého. A souhlasí s jeho kompletním uveřejněním. Takže tady je průběh utajené akce včetně popisu zneužití mimořádných okolností.)

Dokumenty Rady MČ Prahy 6 o odstranění sochy maršála I. S. Koněva a níže jsou shrnutá některá data:

– za působení Rady MČ Prahy 6, začátek jednání této rady začínal vždy mezi časy od 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00. Jen toto mimořádné 13. jednání začínalo ve 22:00 hod. Co je na odstranění sochy maršála I. S. Koněva tak mimořádného, že se Rada MČ Prahy 6 musí scházet ve 22:00 hod. (viz příloha „seznam zápisů ze zasedání Rady MČ Praha 6“)

Pokračovat ve čtení „Podivné pozadí akce „Koněv““

Další lekce od bratrského národa

Dopis ministerstva obrany Ruské federace Lubomíru Metnarovi, ministru obrany České republiky.

Sergej Šojgu, ministr obrany RF

Pane ministře!
Musím vyjádřit lítost nad jednáním obecního úřadu městské části Praha 6, která v předvečer 75. výročí vítězství nad německým nacismem rozebrala pomník hrdinovi, který osvobodil Evropu a samotnou Prahu od nacistů, maršála Ivana Stěpanoviče Koněva.
Brilantně provedená vojenská operace v roce 1945 pod vedením maršála I. Koněva, osvobozující Prahu od nacistů zachránila životy sto tisíc Čechů a osvobodila miliony vašich spoluobčanů zpod jha nacistů.
Naše země zaplatila za osvobození Evropy od nacismu obrovskou cenu. Během samotné pražské strategické operace zemřelo a bylo zraněno více než 50 tisíc našich otců a dědů, kteří bojovali za svobodu a nezávislost českého lidu.
Nemůžeme zůstat lhostejní k likvidaci pomníku maršála I. Koněva.
Žádám vás, abyste co nejdříve přemístili pomník do Ruské federace. Čekáme od Vás informace o místě a čase jeho předání. Pokud řešení tohoto problému vyžaduje finanční náklady, jsme připraveni uhradit všechny náklady s tím spojené.

Ministerstvo obrany Ruské federace
S pozdravem Sergej Šojgu, ministr

(Poznámka metéra: Pokud nenapravíme zlovůli českých neofašistů a necháme si vzít symbol osvobození od nacismu a od vyvraždění národů Československa Němci a jejich fašistických přisluhovačů, tak si nezasloužíme nic jiného než naplnění toho plánu, co nám Heydrich sliboval.
Přestože jsou u nás tělesné tresty dětí zakázány, tak nás měli naši předci řezat od rána do večera.)

Odpověď pracovníka JZD řediteli TV Barrandov

Pane Soukupe z TV Barrandov. V týdnu jste se snažil dělat si prdel z našich bývalých JeZeĎáků. Prý neuměli plánovat, proto nebylo maso.

A proto, že o tom něco málo vím (na rozdíl od Vaší osoby, kterou omlouvá jenom to, že jste z Prahy), tak vám to s radostí vysvětlím.

Největším problémem socialistických JeZeĎáků bylo podle Vás jaro, léto, podzim a zima. To bych ani tak neřekl, protože suché jaro i léto u nás na jihu už přestal být problém od 80. let, kde konkrétně okres Břeclav a Znojmo byl téměř komplet pod závlahami.

Neřešil se nedostatek organické hmoty (hnoje a kompostů) v půdě, protože ze 100 tisíc kusů hovězího dobytka bylo hnoje, že si to ani nedovedete představit.

Pokračovat ve čtení „Odpověď pracovníka JZD řediteli TV Barrandov“

CIVILNÍ OBRANA

Vzhledem k tomu, že Civilní obrana vznikla v letech 1937, kdy hrozilo nebezpečí vzniku II světové války, byla v tomto období zaměřena na ochranu obyvatel a nebyla zařazena pod tehdejší armádu I. Československé republiky. Obyvatelstvo a i děti ve školách byly připravovány na ochranu před bojovými otravnými látkami k ochraně ochrannými maskami.

Za druhé světové války vzhledem k leteckému napadení byla příprava obyvatel zaměřena na ukrytí v přizpůsobených sklepních prostorech, k hašení vzniklých požárů a poskytování první pomoci.

Z těchto zkušeností získaných ve válce bylo využito při zakládání Civilní obrany po roce 1945. Zjistilo se, že je nutno tuto oblast budovat organizovaně a v prvé části, byla zaměřena hlavně na organizování pomoci při vzniku mimořádných situací jako, byly požáry, povodně, větrné kalamity, infekční onemocnění a havárie, které vznikaly na objektech. Z toho důvodu, byly na tehdejších okresech ustaveny kolem roku 1951 štáby CO ve kterých, byli civilisté, většinou dřívější vojáci z armády. Tato složka byla zařazena pod tehdejší Ministerstvo vnitra. Později byla zařazena jako samostatná součást „Vojska Ministerstva vnitra“ která byla v 60 letech vytvořena k ochraně důležitých objektů národního hospodářství. Byly ustaveny vojskové části jak na tehdejších okresech, tak na krajích a republice.

Pokračovat ve čtení „CIVILNÍ OBRANA“

Ptám se Turků: Jaký je váš problém se Sýrií?

Zeptejte se sami sebe, proč jsou turečtí vojáci zabíjeni v Sýrii? Co je důvodem, proč bojují? O jaký spor jde?

Rozhovor se Syrským prezidentem Assadem pro Rusko 24TV

Dobrý den! Toto je „Mezinárodní recenze“ s Jevgenijem Primakovem. Dnes jsme v Damašku, v našem dočasném studiu. Jeho Excelence, prezident Bashar al-Assad, není naším hostem ve studiu – spíše jsme my jeho hosty. Pane prezidente, velmi děkuji, že jste nás přijal a že jste nám dal čas na tento rozhovor. Jsme rádi, že jsme s vámi a vidíme, že jste za těchto obtížných okolností v dobrém stavu.

President Assad: Jste vítáni. Jsem velmi rád, že mohu přijmout ruskou národní televizní stanici.

Otázka: Děkuji vám, pane prezidente. Nejdůležitějším tématem nyní, kromě války s terorismem, kterou vede vaše země, jsou samozřejmě události v guvernéru Idlibu a nebezpečí konfrontace mezi Syrskou arabskou republikou a Tureckem. Turecké síly přímo podporují to, co se nazývá „opozice“, ačkoli v jejich řadách vidíme prvky, které patří k teroristickým organizacím, které jsou spojeny s Al Kajdou a dalšími organizacemi. Turecké jednotky se také účastní útoků proti syrským silám. Otázka zní: Co se změnilo ve vztazích mezi vámi a Erdoganem, mezi Sýrií a Tureckem? Před rokem 2011 vás Erdogan nazýval „bratrem“ a vaše dvě rodiny byly přátelé?

Jevgenij Primakov v rozhovoru se Syrským prezidentem Basharem al-Assadem

Assad: Jádrem problému je americká politika. V určitém okamžiku se USA rozhodly, že sekulární vlády v regionu již nejsou schopny provádět plány a role, které jim byly přiděleny. Mám na mysli samozřejmě země, které byly spojenci Spojených států a nikoli země jako Sýrie, kde tomu tak není. Rozhodli se nahradit tyto režimy muslimského bratrstva, které používají náboženství k vedení veřejnosti.

Pokračovat ve čtení „Ptám se Turků: Jaký je váš problém se Sýrií?“

Výzva

k aktivitám proti perzekuci komunistů v Polsku

Pronásledování Komunistické strany Polska (KPP) pokračuje. Nyní bude znovu zahájeno soudní stíhání členů redakční rady novin strany „Brzask“. První zasedání soudu se koná 3. března. Proces s Brzaskem se táhne déle než čtyři roky, a to i přes zprošťující rozsudek soudu z loňského roku. Odvolání státního zástupce bylo základem pro opětovné zahájení řízení. Poslední čtyři roky je státní zastupitelství přímo podřízeno vládě. Tento soudní proces je součástí kampaně státních orgánů usilujících o zákaz Komunistické strany Polska.

Dalším antikomunistickým útokem je pokus o kriminalizaci komunistické činnosti změnami trestního zákoníku. Novelizovaný článek 256 zákoníku zakazuje komunismus a srovnává ho s nacismem a fašismem. Dříve penalizoval propagaci „fašistického nebo jiného totalitního státního systému“. V posledních letech byl tento článek používán velice často, jak ukazuje soudní proces s KPP a „Brzaskem“. Nová verze zákona zakazuje ideologii, symboly nebo jakýkoli jiný obsah (tisk, nahrávky) spojený s komunismem. Nový zákon také zvyšuje trest z 2 na 3 roky odnětí svobody. Tyto změny byly loni schváleny parlamentem a má se jimi nyní zabývat Ústavní soud.

Přijďte podpořit polské komunisty a podepsat petici…

Represe jsou doprovázeny antikomunistickou politikou přepisování dějin a odstraňováním památníků a názvů ulic spojených s komunismem a dělnickým hnutím z veřejného prostoru.

Požadujeme, aby všechna stíhání proti komunistům a postihování komunistických myšlenek v Polsku byla okamžitě zastavena.

Vyzýváme komunistické strany k mezinárodnímu dni akcí 2. března a k solidárním protestům proti politickému pronásledování zasláním peticí a případně organizováním protestů před polskými ambasádami po celém světě.

Komunistická strana Polska (Překlad KSM)

(Poznámka metéra: Komunistická strana Polska čelí dalšímu kolu antikomunistické perzekuce. 3. března bude obnoveno soudní jednání s redakcí časopisu KS Polska Brzask. Proces se přitom táhne již čtvrtým rokem. Před nedávnem byl také parlamentem schválen zákon postihující materiály spojené s komunismem. V moha zemích bude probíhat v pondělí 2. března na výzvu polských komunistů den solidárních protestních akcí před polskými ambasádami po světě. I Komunistický svaz mládeže se připojuje a provede před velvyslanectvím Polské republiky (Valdštejnská 8, Praha) 2. března od 16:30 petiční akci proti perzekuci komunistů v Polsku. Nejedná se o veřejné shromáždění, které v ulici Valdštejnská není možné kvůli blízkosti Parlamentu ČR, ale o sběr podpisů pod peticí. Přijďte podpořit polské komunisty a podepsat petici. Polští komunisté bojují i za ty české!)