Vy se ptáte… … a my hledáme odpověď!

Proč arabští imigranti neimigrují do bohatých arabských zemí?

V době vrcholící imigrační krize v Evropě určitě dobrá otázka, řeknete.

Jenže ji nepoložil nikdo z evropských činitelů. V interview se však na to zeptal čínský televizní kanál Tian Wei předsedy Ligy arabských zemí Ahmeda Aboula Gheita.

Předseda Ligy arabských zemí Ahmed Aboul Gheit čínskému kanálu Tian Wei řekl, že arabské země jsou imigrantům zcela otevřené, avšak imigrace má svá jasná pravidla.

A to především v tom, že imigrantům nejsou přiznávány žádné výjimky a imigranti musí dodržovat zákony a podléhají trestnímu řádu v nezmenšené míře jako místní občané. 
S požádáním o azyl musí v arabských zemích imigranti podepsat dokument, v němž se zavazují respektovat zákony a pravidla země a přijímají její kulturu a jurisdikci včetně trestního řádu, který podobně jako v USA, disponuje až trestem smrti.

V případech mírnějších trestů jsou pak hned po jejich odpykání ze země odsunuti.

Dále musí podepsat smlouvu, že veškerou poskytnutou materiální pomoc do dvou let splatí, jinak jim propadne veškerý majetek a budou rovněž deportováni.

Ale Západní Evropa se přece k imigrantům chová volněji?

Generální sekretář Arabské ligy na to odvětil, že to vše jednou skončí tím, že se Západní Evropa probere, a bude vidět situaci takovou, jakou skutečně je.

Doporučil západním činitelům zkušenost – na vlastní kůži si požádat o azyl v Dohze, Kataru či Saúdské Arábii. A oni by se probrali!

Z tohoto pohledu se jeví prakticky všichni arabští uprchlíci migrující do Evropy ekonomickými, protože v případě jejich skutečné nouze by mohli imigrovat i do zemí teritoriálně a kulturně bližších, které k pomoci nakonec i zavazuje jeden z pěti základních pilířů islámu. 

Za imigrační bordel si tak Západní Evropa se svými liberálními multikulturními levicovými vládami může víceméně sama.

Není tedy zřejmě pravdou, že bychom museli přijímat a vydržovat za miliardy eur masy imigrantů. Ostatně, předseda Arabské ligy Gheit dal všem proimigračním evropským politikům velkorysou nabídku: zkusit si požádat o azyl v Dohze či Kataru. A taková nabídka se přece neodmítá.

Z ČR by si mohli požádat tací jako…, no dosaďte si sami.

Evropu by pak aspoň mnozí z nich neohrožovali svými choromyslnými představami s přijímáním (soudně uznaných) násilnických, kriminálních a teroristických imigrantů. MaSo

Co nebo kdo je Restart?!

Reakce dvou třetin Ústředního výboru KSČM na posledním jednání ohledně otázky dopisu „Restartu KSČM“ připomínala svou neznalostí stanoviska stranických organizací na Chartu 77 před politickým převratem 89. Nikdo její obsah neznal, ale všichni ji museli odsoudit. Podobné je to v současné KSČM. Kdykoliv někdo rozumně kritizuje naši špatnou práci, tak výkonný výbor ÚV KSČM ústřednímu výboru doporučí nebo přímo rozhodne, že je to špatně. Inkvizice současného vedení  vůči těm, co chtějí stranu zachránit, jde dokonce tak daleko, že uvažují o vylučování skutečných komunistů z KSČM?! Málokdo si však uvědomuje, že v komunistické straně netvoří nepřátelskou frakci skuteční, obětaví, uvědomělí, pracovití, přesvědčení, vzdělaní a marxisticko-leninsky jednající komunisté (ať už s legitimací nebo bez ní), radící se v různých skupinách na pražských teoreticko-politických konferencích, v MLOKu, v platformě Restart… ale, že skutečnou frakci (!) již mnoho let tvoří nekomunistické, zbabělé, nekomunisticky v rozporu s komunistickými ideály a nezřídka povýšenecky jednající současné vedení KSČM, náš poslanecký klub i nemalá část usazených a „něčím“ se současným vedením svázaných členů ústředního výboru, krajů a okresů. Proto také vedení strany nekritizuje ty, co vedou svou nečinností, neschopností stranu do záhuby, ale ty co ji chtějí zachránit. Kolik zla a zahnědlé nenávisti dokáže vyvolat pár dobře míněných vět je až zarážející. Posuďte sami…

Dopis platformy Restart ústřednímu výboru v celém znění:

Zachraňme KSČM! Je pár vteřin před dvanáctou…

KSČM prohrála čtvrté volby po sobě a její preference jsou nejnižší v historii. Jediná poctivá levicová strana umírá. Za tuto situaci ovšem nemohou řadoví komunisté, kteří aktivně pracují ve svých organizacích.

Katastrofální situace KSČM je důsledkem zpanštělé politiky vedení strany. Vedení, které již dávno vyčerpalo své schopnosti a zjevně ani nechce tuto situaci řešit! Řadový komunista slouží pouze jako levný zdroj hlasů prodlužujících agonii nespolehlivého vedení, které tak čerpá nezasloužené výhody. Výměnou za ně podpořilo vládu, jejíž předseda lituje faktu, že KSČM nebyla včas zakázána, a ještě se chlubí tím, že komunisté na nic nemají vliv. Ostatně podpora A. Babiše měla zabránit posílení pravice. Výsledek komunálních a senátních voleb ukázal, že pravice naopak výrazně svou sílu znásobila.

Politika strany se smrskla na zcela izolovanou práci poslanců, kteří s řadovými členy nekomunikují, což vedlo k značnému propadu našich preferencí. KSČM se blíží k hranici svého konce, a rozhodně nelze předpokládat úspěch v dalších krajských a parlamentních volbách. Filipovo vedení rozvrací stranu i ekonomicky. Chaotické škrty nejsou řešením, protože je odnesou především základní organizace. Za těchto okolností vyvstává otázka: „Brousí si snad někdo zuby na miliardový majetek KSČM?“

Je za pár vteřin dvanáct, pojďme zachránit KSČM, jejíž likvidaci by nám příští generace neodpustila. Vypršel čas planých slibů, hrajeme čistě o existenci strany.

Za jediné řešení považujeme odstoupení viníků. Trváme na svolání mimořádného sjezdu KSČM. Zároveň vyzýváme vedení strany ke složení funkcí již na říjnovém mimořádném zasedání pléna ÚV KSČM.

Platforma RESTART