Hra na „socdemáka“ končí

Hra hejtmana Josefa Bernarda na sociálního demokrata je u konce. Pravý důvod počínání ex-hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance, který měl Josefa Bernarda přivést do řad ČSSD a následně prosadit do čela stranické kandidátky v krajských volbách v roce 2016 zůstává dodnes zahalen tajemstvím.

Skutečností je, že jeho politický záměr (byť autorem je možná ve skutečnosti někdo jiný) vyšel. Nováčkovi v dresu ČSSD Josefu Bernardovi se podařilo rozšířit seznam předcházejících sociálně demokratických hejtmanů v tomto pravicovém kraji. Na rozdíl od svých předchůdců ale dokázal otočit kormidlo politického směřování doprava a ukončit tím předchozí úspěšnou spolupráci ČSSD s KSČM v kraji. Současně napodobit zavedenou praxi ve vedení města Plzně, kde dlouhodobě dokáže ČSSD plnit „svůj“ volební program ve vládnoucí koalici s ODS!

Po několika letech svého členství v nejstarší české levicové politické straně Josef Bernard své angažmá v ČSSD končí.

„Osobně nechci patřit do klubu, který mě za svého člena už nadále nechce,“ uvedl Bernard důvod svého rozhodnutí. Kdoví. Pravda bude zřejmě ale někde jinde. Vždyť jeho kritické postoje ke směřování ČSSD na celostátní úrovni jsou známé v podstatě již od počátku jeho stranického angažmá. Spíše se zdá, že své předurčené politické zadání v dresu ČSSD splnil a v barvách hnutí STAN, které má být jeho další turistickou zastávkou mu bude v jeho šíření antikomunistických nálad volněji.

Mnohé o dalších politických aktivitách a ambicích Josefa Bernarda bude zřejmé po jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje plánovaného na 8. června.

Po odchodu současného hejtmana z ČSSD zůstane jen několik nevyjasněných otázek. Pravý důvod rozhodnutí tehdejšího „kontroverzního“ podnikatele ke vstupu do „vyšší“ politiky a jeho skutečné krátkodobé poslaní v ČSSD, ale i to, jakou stopu ve zdejším úřadu po sobě ve skutečnosti zanechal.

Dost možná, že tou nejviditelnější zůstane instalace busty Milady Horákové, kterou ve foyer krajského úřadu Josef Bernard odhalil při příležitosti oslav 30. výročí mocenského převratu v zemi.

Zda to napomůže k navrácení ztracených voličů ČSSD v kraji, napoví výsledek podzimních voleb. Dost možná, že ve skutečnosti zůstane Josef Bernard zapsán jako hrobař zdejší ČSSD.

Miroslav Kavij

Prohlášení vedení KSČM

k odstranění sochy maršála Koněva

Komunistická strana Čech a Moravy ostře protestuje proti rozhodnutí Městské části Prahy 6 a Magistrátu hlavního města Prahy o odstranění sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, který velel vojskům Rudé armády, jež přispěchala na pomoc povstalé Praze a přinesla jí konečné osvobození. Vládnoucí elity Prahy složené z Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL, ODS a dalších pravicových subjektů nemají žádnou úctu k vlastním dějinám, ani k našim osvoboditelům.

 Je neakceptovatelné, že takovým veřejným funkcionářům nic neříká ani mezinárodní právo a ani závazky mezi Českou republikou a Ruskou federativní republikou o válečných hrobech. Za nepodstatné považují souhlas Vlády České republiky či alespoň Ministerstva obrany.

Brutální a amorální čin Městské části Prahy 6, Magistrátu hlavního města Prahy: Pirátů, ODS, TOP 09 a KDČSL nesmí nikoho nechat na pochybách, že jejich sympatie opravdu nepatří našim osvoboditelům. Jejich skutečné sympatie tedy patří těm, kteří nám přinesli nacistickou porobu a okupaci s více než 365 tisíci mrtvými spoluobčany. Veřejnost vidí, jak lživé a nemorální jsou jejich politické cíle. Československo a Česká republika ale nebude nástupním prostorem pro přepsání dějin druhé světové války, rehabilitaci Sudetoněmeckého landsmanšaftu a německého fašismu.

KSČM vyzývá občany, kteří nesouhlasí s odstraněním památníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva a ctí úlohu všech armád našich spojenců při osvobozování Československa včetně rozhodující úlohy Rudé armády, aby na protest proti přepisování dějin např. nosili proti nákaze červené roušky.

Skutečnost, že k tomuto kroku přistoupily v předvečer 75. výročí ukončení druhé světové války, výročí porážky nacistického Německa a výročí osvobození Prahy a Československa, symbolizuje pohrdání našimi osvoboditeli, mezi něž největší měrou, s více jak 140 tisíci položených životů, patřili vojáci Rudé armády Svazu sovětských socialistických republik, vedle vojáků dalších spojenců a národního vlasteneckého odboje. Krok Městské části Prahy 6 je plivnutím do tváře všem, kdo položili své životy za naší dnešní svobodu.

Hnutí ANO tomu bezmocně přihlíží. Vyzýváme vládu ČR, aby bez jakéhokoliv odkladu zjednala nápravu a návrat pomníku maršála Koněva.

Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Petr Šimůnek, Kateřina Konečná, Václav Ort, Pavel Kováčik, Marie Pěnčíková, Helena Vrzalová

Lumpárna nejvyššího řádu

Zpráva z dnešních médií: „Praha 6 dnes ráno odstranila sochu Koněva.“

Zneužít situace nouzového stavu dokáže jen darebák. Bourání pomníků rudoarmějců, kteří položili svůj život za naši svobodu, je hanebný čin sám o sobě. Ale fakt, že radnice Prahy 6 odstraňuje sochu maršála Koněva v době mimořádné situace, kdy není možno ani vyjádřit protest na veřejném shromáždění, je chování zbabělců, kteří se bojí vlastních občanů. Starosta Kolář tak ukazuje svou pravou tvář. Namísto toho, aby se v dnešní době staral o obyvatele své městské části, fanaticky se vrhá na ničení pomníku maršála Rudé armády. Pěkný dárek k 75. výročí osvobození! Zatímco se občané semkli k lidské solidaritě, navzájem si pomáhají, starají se o své blízké i o své sousedy, šijí roušky lidem často zcela neznámým a snaží se přiložit ruku k dílu, kde se dá, starosta Kolář ukázal svou bezcharakternost naplno.
Za Krajský výbor KSČM Praha vyjadřuji ostrý protest proti tomuto hanebnému činu!
Marta Semelová, předsedkyně Krajského výboru KV KSČM Praha

Ke stanovisku Pražského KV KSČM se připojuje a plně hlásí
Marxisticko-leninský odborný klub!
Václav Čermák
, předseda

(Poznámka metéra:
Souhlasím s výše napsaným stanoviskem.
Tak začíná fašismus! Lidi, probuďme se! Za chvíli budou na „Rudé seniory“ a mladé revolucionáře pořádat hony a střílet nás!
Omlouvám se všem potomkům hrdinné Rudé armády, kteří bojovali proti zrůdě zrozené z kapitalismu a podporované římskokatolickou církví – fašismu, za čin spáchaný potomky nacistů, sudeťáků a proradnými Čechy okupujícími radnicí Prahy 6.
Bez vypsání referenda provedli bezcharakterní zloději další z fašistických Mnichovů. Jinak se nevzdělaní egoističtí kapitalisté ani chovat neumí.
Žádám okamžité vypovězení jakékoliv podpory současné kapitalistické vlády ze strany komunistů a slušných lidí žijících v České republice! Kdo zločince a vrahy podporuje je stejný jako oni!
Stydím se jako bývalý horník za partu, která za zlodějský mrzký peníz zaprodala svou duši a svědomí a tento hanebný čin provedla. Nevím, jak se mohou svým dětem podívat do očí! Už jim chybí místo montérek jen esesácké uniformy.
Znovu se potvrdil fakt, že pravicové strany nikdy nemyslí na lidi a národ, nemají žádnou čest a neusilují o spravedlnost, mír a solidaritu, ale myslí jen a jen na sebe a na svůj měšec.
Znovu to jen potvrzuje, že cestou vpřed k lidství a humanismu je jen socialismus!
Žádám okamžité vypovězení jakékoliv podpory kapitalistické vládě ze strany komunistů a slušných lidí žijících v České republice!
Žádám všechny funkcionáře vlasteneckých organizací, aby protestovali. Žádám všechny slušné a vzdělané poslance a zastupitele, aby vystoupili proti tomuto hanebnému činu kdykoliv budou mluvit ve sdělovacích prostředcích či na veřejnosti.
Žádám Vlastenecké fórum o okamžité zpracování petice za navrácení sochy maršála Koněva na své původní místo, obsahující: omluvu; odborné kulturně historické stanovisko; požadavek na navrácení pomníku zpět; požadavek na vypsání referenda o uzákonění ochrany historických děl mapující pokrokovou historii od vzniku Československa; odsouzení parlamentních pravicových politických stran z jejichž vědomím byl tento proradný čin vykonán…
Byla to poslední kapka! Kalich imperialistického zla a nadvlády přetekl! Zločinec zůstane zločincem i kdyby na zlatém koni jezdil! Je konec ústupků. Přestaňme lézt pánům do zadku! Národ se musí rozdělit na lidi s charakterem myslící historicky objektivně a na ty ostatní. Pravda zvítězí!)

Poznámka ke koro dni a koro lidem

Jako dialektický materialista musím s většinou vysloveného na našem „rudémpraporu.cz“ v poslední době souhlasit.
Pro kapitalismus jsou pojmy jako člověk, národ, mír, spravedlnost, rovnoprávnost, solidarita…, jen sprostá slova. Každý uvažující člověk v nejkrásnější části Evropy ví, že utahování opasku teprve přijde a na otázku rádia Jerevan: „Kdy bude líp!“ zná i odpověď – „Lépe už bylo!“

„…Válka je řešení politiky jinými než mírovými prostředky,“ naznačoval Carl von Clausewitz.
Osmdesát procent dnešních obyvatel Evropy válku nezažilo a připomínky v podobě válečných hraných i dokumentárních filmů se už třicet let nesmějí mladé generaci promítat.
Pokud skončí celosvětově pandemie brzy, tak opláčeme své blízké a přátele a z úcty k nim budeme se životem bojovat. Pokud skončí později, než zvládneme, tak se budeme prát už jen o holý život.
Děkuji přírodě a Karčimu, že nebyl zvolen prezidentem Drahoš nebo nějaký další knížecí dement, to bychom už dnes byli v „hajzlu“.
Epidemie je jen dalším důkazem, že žádný Bůh neexistuje, a že si z nás církev dělá celou dobu pr… . Ani roušky šít neuměj.
Už vidím flanďáky, jak stojí u cesty a rozdávají plody z jejich nakradených lesů hladovějícím dětem, jejichž imunita se s pandemií vítězně poprala.

Ne, vážení! Lidé, lidský rozum a moudrost věků musí zvítězit. A ne pohrobci Hitlera a Lincolnovi šaškové. Jsou dnes stále silné národy, které nechtějí válku a umí pracovat a pomáhat. Jen si nemůžeme myslet, že jsme my ten „pupek světa“. Zachránit nás může jen práce, uskrovnění, solidarita, spolupráce, přátelství. Přátelství mezi lidmi i národy. Slovanské národy zblblé kapitalismem jakoby zapomněly na svou morální podstatu a humánní kulturní charakter daný stoletími.

Pokračovat ve čtení „Poznámka ke koro dni a koro lidem“

Vlastizrádci se to jen hemží

V době kdy stále více států zápasí se šířící se vlnou pandemie koronaviru, zaplavila i naši společnost vlna lidské solidarity, ohleduplnosti a přívětivosti. Přesto se najde nejeden člověk z řad především politiků, kteří se potřebují i v této nelehké době zviditelnit.
Podle senátora Fischera děkování českých vládních činitelů Číně za to, že umožnila nákup prostředků, hraničí s vlastizradou! Na poplach bije Rusofob Štětina. Ruská armáda neposílá do Itálie vojenské lékaře, ale zelené mužíčky, kteří mají plnit jiné úkoly.
Adept na příštího prezidenta Česka, generál Petr Pavel, upozorňuje občany, že nákup roušek a zdravotnického materiálu z Číny představují pro náš stát bezpečnostní riziko.
Šiřitel evropských hodnot Jakub Janda má jasno v tom, jak bude vypadat čínská „bratrská pomoc“, stejně jako v tom, že ministr vnitra Jan Hamáček řadu let slouží jako čínská spojka ve vedení českého státu.

Pokračovat ve čtení „Vlastizrádci se to jen hemží“

Aktuální matematická úloha ze života

Pokrok na naší železnici ničím nejde zastavit…
Tak děti, spočítáme si jednoduchý příklad: Anička pojede o prázdninách z Liberce k babičce do Strážnice. Z Liberce do Hradce pojede rychlíkem v tarifu ČD. Z Hradce do Pardubic v tarifu hradeckého a pardubického kraje. Z Pardubic do Olomouce vlakem Regio Jet. Z Olomouce do Starého Města rychlíkem ČD. Ze Starého Města do Strážnice osobákem v tarifu Zlínského kraje.
Takže úloha zní: Kolik bude Anička potřebovat jízdenek? Kolik Anička celkem zaplatí? A kdy Aničku propustí z psychiatrie?
(Že se na to Anička nevys…. Vždyť v Liberci je taky pěkně.)

Ani zlatou uzdou vrahy neočistíš

Provládní „veřejnoprávní média“ nám sdělují smutnou zprávu, že zemřel poslední člen teroristické skupiny bratří Mašínů. Vladimír Hradec (+88) se v padesátých letech přímo nezapojoval do vražd, které organizovali Mašínové. Získával a přechovával pro ně „pouze“ střelné zbraně, ale po jejich emigraci z ČSR byl zatčen a odsouzen k desetiletému vězení.

Také on se dočkal, stejně jako ostatní členové této teroristické skupiny, státního vyznamenání. Aby to však nevypadalo jako ocenění terorismu, vyrobili polistopadoví mocipáni zákon o III. odboji. Podle tohoto zákona jsou vyznamenáváni a finančně odměňováni všichni teroristé, záškodníci a špioni, kteří sabotovali poválečný vývoj v Československu.

Ano, jsou vyznamenáváni ti, kteří tehdejšímu lidově demokratickému režimu aktivně škodili, zatímco ti, kteří tehdejší společnost chránili a bránili, jsou označeni za nepřátele demokracie. Také pro ně si polistopadoví havloidi nechali schválit tzv. lustrační zákon a vyřadili je tak z aktivního společenského života. Dokonce jim ani nevadí, že tento zákon odporuje Listině základních práv a svobod občanů.

Ale dnes nejsou oslavování jenom teroristé skupiny Mašínů, ale i ozbrojené protivládní skupiny Dr. Horákové, převaděči, agenti chodci a další záškodníci. Pojmenovávají se po nich ulice, náměstí a stavějí se jim pomníky. Všichni prý bojovali proti komunistickému režimu. I tento pojem zapadá do protikomunistické propagandy, která má za cíl implantovat do hlav polistopadové generace nenávist k vlastním rodičům a prarodičům za to, že se podíleli na budování beztřídní společnosti v naší republice.

Připomeňme si tedy, proti jakému režimu ti dnes oslavovaní hrdinové bojovali. V Prohlášení k Ústavě z roku 1948 se praví:

My lid československý, prohlašujeme, že jsme pevně rozhodnuti vybudovat svůj osvobozený stát jako lidovou demokracii, která nám zajistí pokojnou cestu k socialismu. Jsme odhodláni bránit všemi svými silami vymoženosti naší národní a demokratické revoluce proti veškerým snahám domácí i zahraniční reakce, jak jsme znovu před celým světem osvědčili svým vystoupením na obranu lidově demokratických řádů v únoru 1948.

A právě zítra je ten den, kdy máme možnost připomenout si nezapomenutelné výročí vítězství pracujících v ČSR – 25. únor 1948

mk

(A poznámka metéra: Jestli tomu dobře rozumím, tak když teď začnu tajně a nezákonně shromažďovat vraždící zbraně a budu jimi vyzbrojovat zločince a vrahy, kteří zavraždí třeba policistu, předsedu družstva, zastupitele, vojáka, ministra a třeba primáře či ekonomického náměstka, tak až se u nás zase chopí vlády pracující lid, tak dostanu vyznamenání a odškodnění ?! Tak to jdu NA TO…)

V Mnichově se Pompeo potlesku nedočkal, tak snad v Plzni?!

Mnichov má za sebou další, v pořadí 56. bezpečnostní konferenci, které se zúčastnilo 60 ministrů zahraničí a 40 ministrů obrany a dalších členů vlád jednotlivých států.

Konference, nejen díky chybějícímu potlesku po skončeném projevu ministra zahraničí Spojených států Mike Pompea (o kterém naše média taktně mlčí), ukázala na současné prohlubující se rozpory mezi státy Evropské unie a zámořským rivalem. Evropští lídři se dokázali postavit proti USA, vyjádřit svůj zásadní nesouhlas s jejich politikou nelítostně prosazující heslo „Amerika na prvním místě“. Nepodpořili sdílený názor amerického ministra zahraničí, podle kterého Západ vítězí a dělá tak společně. Názor, který byl v příkrém rozporu s tvrzením německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, podle kterého se Spojené státy za administrativy Donalda Trumpa zříkají myšlenky mezinárodního společenství a prosazují názor, že každý stát má své zájmy stavět nad zájmy všech ostatních. Nejen v posledních letech, ale prakticky každým dnem nás o tom Spojené státy přesvědčují. Například nedávná obchodní dohoda s Čínou, díky které budou Spojené státy dodávat (mimo jiné) zkapalněný plyn a snižovat tak svůj vzájemný rekordně vysoký obchodní deficit. Vyčleněná miliarda dolarů USA na „podporu“ energetické nezávislosti Polska a dalších států sdružených v iniciativě „Trojmoří“ na dodávkách z Ruska. Chystané zvýšení cel americké vlády od 18. března na dovezená letadla z Evropské unie z dosavadních 10 na 15 %. Samostatnou kapitolou je dlouhodobé vnucování požadavku USA členským státům Severoatlantické aliance na vyčleňování financí ve výši 2 % z jejich HDP pro další válečná dobrodružství této teroristické zločinecké organizace.

Mnichov byl pro ministra zahraničí USA ve znamení absence potlesku, roztleskal snad jen „jeho“ ministra obrany Marka Espera. V květnu je Mike Pompeo pozván na oslavy 75. výročí osvobození Plzně. Bouřlivé ovace, kterých se mu dostane při vyzdvihování zásluh amerických vojsk v té době již osvobozené západočeské metropole, jej tentokrát zcela jistě neminou!

Miroslav Kavij

Výplatní páska církví

Zdravím a mám dotaz za naše důchodce… Jak je možné… takto vyhodit miliony, když není žádná návratnost. Na důchodech přidali cca jak komu 900,- Kč, ale už je v tisku seznam veškerých zvýšených cen potravin a dalších věcí. To znamená i při přidání jsme my důchodci zase v mínusu!
V každém případě by bylo dobré a prospěšné provést kontrolu účetnictví neziskovek a zrušit je. Proč jsou funkcionáři placený z těchto peněz?
Měly by to být čestné funkce… a neplacené!

VÝPLATNÍ PÁSKA CÍRKVÍ

Pokračovat ve čtení „Výplatní páska církví“

Jak jsem vydal Reportáž…

(K 25. výročí vydání prvního úplného vydání Fučíkovy Reportáže psané na oprátce)

Po převratu, kdy všechno co bylo jen trochu červené, solidární, kolektivistické, veselé, úsměvné, přátelské až bratrské… bylo špatné, tak nejvíce zaplakala historická pravda. Z hrdinů se začali dělat zločinci a z vrahů hrdinové. Bůh se v tu chvíli buď zbláznil, nebo si vzal mateřskou dovolenou.
Statisíce „ukomunistů“ zahazovalo a ostentativně trhalo legitimace se srpem a kladivem, symbolem to pracujících celého světa vytvářejících celospolečensky potřebné hodnoty. Mezi nimi i řada předních umělců, vědců, řídících pracovníků… A jak jsme se z jejich pozdějších přiznání dozvěděli – byli ve straně jen proto, aby ji mohli škodit zevnitř. Bezcharakternost našich knedlíkových národů se v tu dobu projevila v plné své kráse. Loď opouštěly i krysy, které v ústavou daných politických stranách spoluvládly čtyřicet let v této zemi v rámci Národní fronty. Nejvyšší představitelé se projevili jako křivopřísežníci, lháři a podvodníci… Všechno, co se v období budování nové poválečné společnosti vytvořilo – bylo špatné… Šílenství nahnědlých fanatiků dosahovalo stupně mentální retardace, kdy například navrhovali zasypat pražské metro, protože bylo vybudováno ještě před pučem a tak podobně. Jak říká klasik Karel Sýs byla to Doba vymknuta z kloubů.
Od dětství jsem chtěl najít pravdu. Jak říká Mistr Jan Hus: „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti!“ Nejprve jako horlivý čtenář, později jako funkcionář pionýra, mládežnického hnutí i strany… až jsem se jako ideolog, lektor, pedagog… hledáním pravdy živil.
Ještě dávno před převratem, kdy se ještě lidé mohli a uměli smát, jsem přicházel s návrhy, jak propagandistickou a agitační práci s lidmi vylepšit. Jak známkované biflování mnohdy nepochopitelných pouček zaměnit za přirozenou touhou mladých po pravdě a uvědomělém poznávání.
Bohužel strach a hloupost po převratu i ve vedení komunistické strany vhodilo členskou základnu, ale i miliony nečlenů, normálních lidí do bažiny známé z Kachyňova Krále Šumavy. Nedošlo sice ke středověkým trestům jako v Rumunsku, ale v rámci zachování si vlastní kůže, byla celá plejáda dříve vyzdvihovaných představitelů pracujícího lidu zahrabána do stoky. Umělci se začali omlouvat, že hráli v Sequensových filmech. Šaškové ovládli Pražský hrad a poslancem se mohl stát jen ten, kdo nejvíce vykřikoval protikomunistická hesla. Političtí a hospodářští funkcionáři odstupujícího režimu se stěhovali do méně známých míst a nechali si narůst vous, funkcionářky začali nosit barety, aby mohli jít vůbec nakoupit. Mnozí si sáhli i na život. Takové situace v mnohých místech nastaly. Jen na vesnici, kde se přece jenom lidé znali lépe z konkrétní práce a vzájemné pomoci, měla antikomunistická nenávist mírnější podobu. Odsednutí si v hospodě, prořezané pneumatiky, rozbité okno na výměnku…

Pokračovat ve čtení „Jak jsem vydal Reportáž…“

Drang nach osten

„Je to východním směrem, stále a pouze na východ, kam se musí naše lidská rasa rozšířit. Je to směr, který pro expanzi německých obyvatel nařídila sama příroda.“ (Adolf Hitler)

Petr Máj

Pokud jste neemigrovali, nevycestovali, nešli za prací někam jinam, třeba až za moře – pokud stále žijete na území někdejšího Protektorátu Čechy a Morava, potom děkujte (nejenom Bohu), že jste ještě naživu nebo že jste se vůbec mohli narodit.

Hitler, Stalin, Roosevelt, Chamberlain, Daladier, Mussolini, Churchill… ti všichni nejsou již dávno na tomto světě. S nikým z nich nemůžeme mluvit, nikoho z nich se nemůžeme na nic zeptat. Zůstala pouze historická fakta.

Jsou tu však velmi patrné snahy vykládat historická fakta dost zvláštním způsobem. To, že se dnes může říkat již pravda celá, budí v některých lidech pravděpodobně dojem, že fakta dříve zamlčovaná mají poněkud větší pravdivost. Pro někoho dokonce tak velkou pravdivost, že to, co se mohlo říkat již dříve, vynechávají nebo dokonce považují za lživé. A tak se stává, že namísto pravdy s velkým P, se v jejich podání začíná šířit stejně nebezpečný jednostranný výklad, jako za doby minulé – pouze jen otočený o sto osmdesát stupňů. Z východu na západ…

Mnichov. Např. veřejnoprávní media se letos už ani nezmínila o tomto smutném výročí „ani jediným slovem“. To, že jsme se vymanili ze Sovětského vlivu, ještě neznamená, že jsme se vymanili z vlivu jakéhokoli. Právě pohled na Mnichov je toho důkazem. Jsme opět součástí západu a někteří politici, novináři, Wikipeďáci, blogeři… prostě mnozí z nás, mají pravděpodobně dojem, že bychom se měli zavděčit. Potěšit své znovu spojence… alespoň zmírněním toho ošklivého slova „ZRADA“.

Pokračovat ve čtení „Drang nach osten“

Pět let po vrácení metálů…

Pplk. MUDr. Marek Obrtel

Tento článek začínám psát 23. prosince 2019 v 08:30 SEČ. Tedy nachlup přesně pět let poté, kdy jsem se smíšenými pocity po náročné noční službě na záchrance předával úřednici na poště doporučené dopisy pro ministra obrany Stropnického a Vládu České republiky s úmyslem vrátit všechna svá válečná vyznamenání, udělená NATO.

Ten myšlenkový zmatek nepramenil ani v nejmenším z toho, že bych si nebyl jist tím, co v otevřeném dopise píšu. Ty věci jsem si odžil, k takovému poznání jsem dospěl a o pravdivosti svých slov jsem byl (a zaplaťpánbůh stále jsem) bezvýhradně přesvědčen. Smíšené pocity panovaly spíše z toho, co bude následovat…

Nejen ve formě možných, ale domníval jsem se, že téměř jistých sankcí, na což jsem byl připraven a ochoten si za svou pravdou stát a dokázat ji do nejmenších detailů obhájit celou řadou velmi pádných a podložených argumentů. Ale také a zejména jsem měl obavy z toho, jak bude tehdy poměrně pravdou nedotčená a mediokracií zmanipulovaná česká, moravská a slezská veřejnost reagovat. Jestli budu za svůj postoj jednomyslně zavržen a dehonestován anebo prohlášen za „smyslů zbaveného“…

Následné reakce mne pak velmi překvapily a to převážně velmi pozitivně. Protistranu až na malá překvapení pak reprezentovaly samé profláknuté známé tváře, reprezentující cizí zájmy proti zájmům naší vlasti a jejích občanů.

A jak to vypadá po dlouhých pěti letech, které utekly jak voda? Domnívám se, že soud, který jsem vynesl nad zločineckou organizací, kterou jsem poznal do hloubky a odmítl jí sloužit, jenž se zove NATO, se pomalu naplňuje a skutečnost je horší, než jsem ji tenkrát před pěti lety sám popsal.

Marek na Hrad!“ – co říkáte vážení čtenáři? Inteligentní, vzdělaný, soudný, lékař, voják, otec od rodiny, vlastenec s odvahou našich předků… Nebyl by to dobrý tip na budoucího prezidenta? Obzvlášť, když by mu další rozumní vlastenci pomohli?!

Na povrch se pozvolna derou další a další svědectví o zločinech proti mezinárodnímu právu na Balkáně, na Blízkém Východě i v severní Africe, ale i v dalších zemích, mnohé se máme ještě dozvědět o situaci ve Venezuele, jak je to s celou slavnou migrační krizí a situací v západní Evropě, jak je to vlastně s Brexitem a se souvisejícím protiruským tažením a proč se má Evropa znovu stát válčištěm korporátních fašistů v bezohledném boji o moc a peníze, což je vlastně jedno a totéž.

Pokračovat ve čtení „Pět let po vrácení metálů…“