8. srpna – den narozenin politického vězně A. A. Majevského

Přidáno ve středu 12. srpna 2015


      8. srpna – den narozenin politického vězně A. A. Majevského, tajemníka ÚV Všesvazové komunistické strany bolševiků (VKSB), předsedy Byra ÚV VKSB pro Ukrajinu, Moldávii a Podněstří, hlavního redaktora ,,Dělnicko-rolnické pravdy“, Anatolije Arkaďjeviče Majevského. Své narozeniny tráví náš soudruh v SIZO (vazební cele předběžného vyšetřování) města Užhorod, kam byl umístěn 28. listopadu 2014 za aktivní nesouhlas s fašistickým převratem na Ukrajině.
ÚV VKSB posílá srdečné blahopřání Anatoliji Arkaďjevičovi k jeho narozeninám. Přejeme mu pevné zdraví, mnoho let života a úspěchů v jeho literární a veřejně politické činnosti. Přejeme také soudruhu Majevskému mnoho odolnosti a pevnosti k přežití nynější těžké situace.

      Životopis A. A. Majevského

      A. A. Majevskij narozen 8. srpna 1948 v úřednické rodině v městě Krěmeněc v Těrnopolské oblasti, Ukrajina. V r. 1966 ukončil se zlatou medailí Krěmeněckou střední školu N°2. Od září 1966 do dubna 1967 pracoval jako obsluha stroje v Krěmeněvské továrně na vatu. V r. 1967 začal studovat v Oděském polytechnickém institutu fakultu inženýrsko-fyzickou, kterou ukončil v r. 1972. V letech1972-74 pracoval v závodě ,,Graviton“ v městě Černovcy, jako inženýr pro zařízení v Baltské RES (město Balta v Oděské oblasti) a tajemník výboru komsomolu Baltské kožešinové továrny.
Od prosince 1974 do dubna 1992 sloužil v Ozbrojených silách SSSR v různých oblastech Sovětského svazu – mj. na Krajním Severu, Dálném Východě a také v Afghánistánu (1983-85), politický pracovník, podplukovník v záloze. Z Ozbrojených sil SSSR odešel v r. 1992 v souvislosti s nesouhlasem s depolitizací armády. Poslední období žil v městě Mukačevě.
Po srpnových (v r. 1991) událostech GKČP (Státní výbor mimořádných událostí) a zákazu KSSS zapojen do činnosti pro znovuzrození komunistického hnutí v Zakarpatí a na Ukrajině.
Od září 1994 – člen Všesvazové komunistické strany bolševiků (VKSB), stranický organizátor ÚV VKSB pro Ukrajinu. V červenci 1995 z rozhodnutí Sekretariátu ÚV VKSB schválený do funkce předsedy Byra ÚV VKSB pro Ukrajinu. Na II. sjezdu VKSB (v r. 1996) zvolen členem ÚV VKSB. Do sféry působnosti Ukrajinského byra ÚV VKSB přidána ještě Moldávie a Podněstří.
Na plénu ÚV VKSB (březen 1998) zvolen tajemníkem ÚV VKSB. Na III. (r. 2000) a IV. (r. 2005) sjezdech VKSB znovu zvolen členem ÚV VKSB a tajemníkem ÚV VKSB. Spoluzakladatel (s nyní již nežijícím V. D. Orlovym) i redaktor ,,Dělnicko-rolnické pravdy“, jejíž první číslo vyšlo 30. prosince 1996.

18. července 2015
A. A. Majevskij

      Od prvopočátku musela redakce ,,Dělnicko-rolnické pravdy“ čelit pronásledování ze strany vládnoucí kliky za svou bolševickou činnost. Současně s trestním procesem u Zakarpatského okružního soudu ve věci soudní žaloby na soudruha Majevského bylo prokurátorem zahájeno řízení o zastavení vydávání ,,Dělnicko-rolnické pravdy“. Noviny se snaží zastavit za zády redaktora, kterého ani jednou nepředvolali na zasedání administrativního soudu. Avšak čtenáři novin, přítomní na zasedáních soudu, nedovolili vyhlásit neprávoplatné rozhodnutí. V současnosti, po dobu trestního řízení, administrativní proces proti novinám byl pozastaven.
Pod vedením A. A. Majevského Ukrajinské byro ÚV VKSB a redakce ,,Dělnicko-rolnické pravdy“ prováděli velikou práci pro utváření revolučního třídního vědomí v řadách dělnické třídy, pracujících mas, odhalováním sionismu, banderovštiny, fašismu, vyvracením mýtů o ,,hladomoru“, ,,stalinských represích“ apod., propagováním idejí marxismu-leninismu, hrdinských zkušeností z revolučního bojů za vládu dělnické třídy, zkušeností z budování i obrany výdobytků socialismu leninsko-stalinského období, odhalováním chruščevštiny, antistalinismu, které položily základy k uskutečnění gorbačovské kontrarevoluce.
A. A. Majevskij napsal řadu brožur: ,,V boji za znovuzrození SSSR“, ,,O socialismu s čínskou specifikou“, ,,Zastavit fašismus“ a další, vydána byla kniha ,,Siono-americký imperialismus v boji za vládu nad světem. Ozbrojené síly USA“.
I když se nyní nachází ve vězení, soudruh Majevskij se nadále zabývá analytickou, žurnalistickou činností. Napsal řadu poznámek a článků na aktuální témata, např. o boji pracujících Donbasu proti banderovštině a fašismu na Ukrajině, o sociálně ekonomické katastrofě na Ukrajině, o narůstající hrozbě III. světové války, o nevyhnutelnosti zesílení agitačně propagační a organizátorské činnosti bolševiků, nasměrované na revoluční vědomí dělnické třídy, pracujících mas Ruska, Donbasu, Ukrajiny.
Veškerá činnost A. A. Majevského je postavena na revolučních základech marxismu-leninismu, přesně zformulovaných soudruhem Stalinem, o tom, že imperialismus hledá východisko z krize ve válce a dělnická třída – v revoluci.

Přeložil P. Ch.