Nová informace o věci A. A. Majevského – ze soudní síně

Přidáno v neděli 15. listopadu 2015


9. listopadu v Užhorodu v obvodním oddělení městského soudu se konalo další projednávání záležitosti redaktora ,,Dělnicko-rolnické pravdy“ Anatolije Arkaďeviče Majevského. V soudní síni byli přítomni: soudce Andrěj Nikolajevič Ferenc, prokurátor Alexandr Jurjevič Ivanin, advokát Alexandr Romanovič Esenov a dále čtenáři novin. Přítomní drželi plakáty s textem ,,Svobodu politickému vězni – A. A. Majevskému“.
Začíná soudní jednání. Prokurátor vystupuje s vyhlášením o prodloužení soudní vazby s ostrahou. A. A. Majevskij vystupuje s žádostí o zrušení držení pod ostrahou na svou vlastní zodpovědnost. Soud se odebral do poradní místnosti k přijetí rozhodnutí.
Vyhlášené rozhodnutí: Vzhledem k zvláště nebezpečnému trestnému činu soud nemůže zrušit rozhodnutí o držení Majevského pod ostrahou a prodlužuje lhůtu jeho věznění s ostrahou až do ukončení soudního šetření 8. 1. 2016.
Soud pokračoval v jednání. Předvolává svědkyni Taťánu Alexejevnu Iljinu, pracovnici pošty, zodpovědnou za podepsání smlouvy na distribuci novin. Ta informuje, že smlouvy byly podepsány na základě předložených patřičných dokumentů. Sama noviny nečetla a proto je nemůže hodnotit. Další předvolaní, svědkyně E. G. Fazedošová, novinářka z novin ,,Zakarpatská pravda“, dále děkan Vološinovy karpatské univerzity A. A. Rožko, právník N. I. Osadčuk, docent Vološinovy karpatské univerzity R. I. Moldavčuk. Především Moldavčuk, který dostal ,,Dělnicko-rolnickou pravdu“ od svého přítele, se obrátil na SBU (Radu bezpečnosti Ukrajiny), načež prosil povolat k odpovědnosti redaktora novin. Na otázku prokurátora: ,,Proč myslíte, že redaktor ,Dělnicko-rolnické pravdy´ vyzývá k rozkolu Ukrajiny?“ Moldavčuk odpověděl: ,,On otiskl interview jednoho z žurnalistů s Gubarevem (sovětský kosmonaut, pozn. překl.) a umístil portrét Gubareva. Avšak hlavně, na první straně – portrét Stalina! Prokurátor: ,,A výzvy k rozpoutání mezinárodnostních různic, na čem se zakládají?“ – ,,On nazývá Ukrajince banderovci a fašisty!“
Odpověď Majevského: ,,Jsem Ukrajinec, ale za banderovce ani fašistu se nepokládám. Jsem komunista. Uveďte aspoň jeden příklad, kde to já říkám. A kde vyzývám ,k rozkolu Ukrajiny?´“ Ani docent Moldavčuk, ani výše uvedení další spolupracovníci univerzity nemohli toto uvést. Soud uzavřel zasedání. Termín příštího sezení soudu zatím nebyl stanoven.

Materiál připravil N. I. Bojčuk, 9. 11. 2015
Ze stránek ÚV VKSB přeložil Petr Chodil