Novoroční blahopřání Všesvazové komunistické strany bolševiků

Přidáno v úterý 5. ledna 2016


      Drazí přátelé, členové VKSB, VMGB (Všesvazové mladé gardy bolševiků)!
Naši stejně smýšlející v jiných stranách a společenských organizacích!
Naši přátelé v zahraničí!
Ústřední výbor VKSB všem vám posílá srdečné blahopřání k nastávajícímu novému roku 2016!
Nechť nastávající rok nám přinese významné úspěchy v boji za socialismus, za znovuzrození SSSR!
Nechť se naše řady doplňují novými, vzdělanými, stejně smýšlejícími mladými vlastenci!
Nechť v každé rodině vládne duch vzájemného pochopení, lásky a pohody domácího krbu!
Nechť naše děti a vnuci rostou moudrými, vzdělanými, vážícími si staršího pokolení, důstojnou směnou sovětských vlastenců!
Nechť jsou zdraví všichni v rodinách!
Nechť se vám nevyhýbá úspěch a štěstí!
S NOVÝM ROKEM, DRAZÍ PŘÁTELÉ!

ÚV VKSB, http://www.vkpb.ru