Ukrajinský komunista A. A. Majevskij odsouzen ke třem letům podmíněně

Přidáno v pátek 15. ledna 2016


      5. ledna 2016 se uskutečnilo poslední zasedání Užhorodské obvodní části městského soudu, nakonec s vynesením rozsudku ve věci A. A. Majevského. Předtím soudce A. N. Ferenc svolával zasedání již také na 25., 28., 29., 30. a 31. prosince. Prokurátor – strana žalující a soudce dlouho nedokázali dojít k jednotnému názoru o stupni viny obviněného i míře potrestání.
5. ledna nakonec soudce vyslovil rozhodnutí soudu:
1. Pět let vězení podle ustanovení 110 ,,za vyzývání k rozkolu Ukrajiny“ a 161 ,,za rozdmýchávání mezinárodnostních různic“.
2. V souvislosti s tím, že obviněný A. A. Majevskij si odbyl více než jednoho roku ve vězení předběžného zadržení, s přihlédnutím k tomu, že vzhledem k nyní platným zákonům Ukrajiny se rovná rok předběžného uvěznění dvěma rokům zbavení svobody, soud odsuzuje obviněného A. A. Majevského k třem letům podmínečně.
3. Osvobodit A. A. Majevského od držení pod stráží v sále soudu.
ÚV VKSB velice pozorně sledoval průběh šetření soudu ve věci A. A. Majevského. Nepřetržitě byly řešeny otázky advokacie pro souzeného (které zpočátku se Majevskij kategoricky zpěčoval), o platbách za advokátní služby, o poskytování finanční a dalšího druhu pomoci A. A. Majevskému. K protestnímu hnutí na obranu Majevského se připojilo mezinárodní komunistické hnutí (v Anglii, Německu, Francii, Polsku, Čechách, na Slovensku a další), které na svých akcích vystupovalo za okamžité propuštění Majevského z vězení. Takovéto akce se konaly i na území Ruska a Běloruska.
Ze strany vedení ÚV VKSB byly využívány nejrůznější způsoby boje za osvobození Majevského. Byl zapojen i zahraniční pokrokový a ukrajinský levicový tisk. Organizování nepřetržitých informací i zvaním k účasti na soudních jednáních, předávání potravinových balíčků a literatury se věnovala aktivistka levicového hnutí v Užhorodu Naděžda Ivanovna Bojčuková. ÚV VKSB jí i jejím pomocnicím děkuje vřele za jejich práci. Taktéž děkujeme soudruhovi P. M. Tkačevovi. ÚV VKSB srdečně děkuje advokátům ve věci A. A. Majevského – soudružkám a soudruhům M. Ju. Těmnové, A. P. Jesenové, A. M. Kovalenkovi, kteří sváděli skutečný právnický souboj při jednáních soudu.
ÚV VKSB vyslovuje úpřímné díky také soudruhům z Dělnické strany Ukrajiny (marxisticko-leninské) – v současnosti činnost této strany byla zastavena v souvislosti se zákonem Ukrajiny o dekomunizaci, členům Komunistické strany Ukrajiny, Všeukrajinského svazu pracujících, soudruhům z různých právoochraných organizací, žurnalistům a fotokorespondentům místních novin, kteří se zúčastňovali soudních sezení a v místním tisku publikovali materiály o průběhu procesu ve věci A. A. Majevského.
Věcí osvobození A. A. Majevského se také zabývali mnozí členové VKSB z různých měst. Jejich činnost koordinoval ÚV VKSB. Pracující členové Ukrajinského byra VKSB se taktéž zúčastňovali záležitostí pro osvobození A. A. Majevského. Veliká usilovná práce ÚV VKSB a také vzpomenutých i nevzpomenutých v této krátké informaci našich příznivců a stejně smýšlejících, přinesla své výsledky – Majevskij je osvobozen od držení pod ozbrojenou ostrahou.

13. ledna 2016, Leningrad, ÚV VKSB
(Přeložil P. Chodil)