Výzva k propuštění ukrajinského politického vězně A. A. Majevského

Přidáno ve čtvrtek 21. května 2015


      My, členové a představitelé politických, pokrokových a vlasteneckých stran a organizací České republiky co nejrozhodněji protestujeme proti nespravedlivému věznění politika, spisovatele a novináře

      Anatolije Arkadijeviče Majevského

      represivními orgány státu Ukrajina.

      A. A. Majevský je vězněn od 28. 11. 2014 na základě smyšleného obvinění dle čl. 110 Trestního kodexu Ukrajiny „Útok na územní celistvost a nedotknutelnost Ukrajiny“ a čl. 161 Trestního kodexu Ukrajiny „Narušení rovnoprávnosti občanů v souvislosti s jejich rasovou, národnostní příslušností nebo jejich vztahy k církvím“.

      Od 28. listopadu 2014 se Anatolij Arkadijevič nachází v cele předběžného zadržení (SIZO) města Užhorod. Lhůta jeho zadržení byla několikrát prodloužena (naposledy do 25. května) a soudní jednání, kde by tato ničím nepodložená obvinění byla dokázána, je neustále odkládáno.

      Ve skutečnosti jsou důvodem stíhání A. A. Majevského veřejné projevy jeho politického přesvědčení, které není zcela v souladu se současnou oficiální politikou státu Ukrajina, avšak plně v souladu s CHARTOU ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE, ke které se stát Ukrajina hlásí. Jedná se zejména o články 10 (Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání), a 11 (Svoboda projevu a právo na informace).

      S odkazem na článek 21 této Charty (Ochrana před diskriminací) žádáme příslušné orgány státu Ukrajina, aby diskriminace politického smýšlení A. A. Majevského byla ihned ukončena a jmenovaný byl bezodkladně propuštěn na svobodu.

      Marxisticko-leninský odborný klub
Komunistická strana Československa
Komunistický list „Dialog“
Komunistický svaz mládeže
Svaz mladých komunistů Československa
Klub českého pohraničí
Slovanský výbor ČR

      Za organizátory:

Václav Čermák – předseda Marxisticko-leninského odborného klubu

      V Praze dne 19. 5. 2015

      Na vědomí:
V anglické verzi: Evropský soud pro lidská práva (European Court of Human Rights), Štrasburk, Francie

      (Odesláno 19. 5. 2015 rusky elektronicku poštou Užhorodskému meziokresnímu soudu a Zakarpatské oblastní prokuraturě. Pozn. red.)