Z jednání MLOKu

Přidáno v pondělí 21. listopadu 2016


      V sobotu 19. 11. 2016 se v Praze konalo plenární zasedání Marxisticko-leninského odborného klubu (MLOK). Jednomyslně zvolilo nové vedení, v jehož čele znovu stanul předseda Václav Čermák.
Zabývalo se situací v KSČM. Kritizovalo stav Haló novin a vydavatelství Futura, které jsou sice vlastněny KSČM, ale slouží jen likvidátorskému křídlu vedení strany. IX. sjezd strany neznamenal výraznou změnu k lepšímu, ačkoli bylo prosazeno několik pokrokových rozhodnutí, např. vznik ideologického oddělení, proti kterému část funkcionářů dosud zběsile útočí.
Přetrvává nedůvěra voličů k politickým stranám, přičemž socialismus je znehodnocen jednáním většiny vedení KSČM. Marx-leninské vzdělávání členů není v této straně žádoucí, protože by se stavěli proti současné linii. Noví členové a dokonce i funkcionáři strany nevědí o ideologii, ale ani o stanovách strany nic. Vážně hrozí, že se v dohledné době z KSČM stane mimoparlamentní strana.
MLOK rozhodně odmítá nemarxistický tzv. Kladenský program KSČM a požaduje jeho nahrazení skutečně komunistickým. Jednání rozhodlo o vypracování nového programu KS. K tomuto bodu referovala Věra Klontza-Jaklová. MLOK připraví jednak rozsáhlejší program KS, jednak stručné programové prohlášení. Podstatné je jasně definovat termíny, vysvětlit je a nikoli je nepoužívat, protože „se to lidem nelíbí“. Provést rozbor současného světa, pozice ČR v něm a historické úlohy komunistického hnutí, soustředit se na budování KS a lidové antiimperialistické fronty. Zdůraznila nezbytnost studovat zahraniční materiály a novou marxistickou literaturu, věnovat pozornost mezinárodním setkáním KS.
Obsáhlá diskuse se dotkla ještě několika témat, např. přípravy 41. pražské teoreticko-politické konference ke 100. výročí VŘSR, průběhu roztříštěných akcí 17. 11. nebo problematiky migrační krize. MLOK bude usilovat o prohloubení spolupráce s mladými komunisty, jak z KSČM, tak ze samostatných mládežnických organizací KSM a SMKČ. Klub se soustředí se na posilování svých regionálních struktur.
Jednání vzalo na vědomí zprávu o hospodaření.

Leopold Vejr