Dopis členům ÚV KSČM a členům Výkonného výboru KSČM

Výsledek voleb je pro KSČM znamením, že prohrála ideologická zátěž z Kladenského a  dalších sjezdů.  Poražen byl oportunismus a tzv. modernizace strany!

Vážení soudruzi,

kdo byl vítěz? Zvítězilo hnutí, které se tváří lidově, mluví srozumitelně, byť je z kapitalistického pytle! Jeho vítězství a naše od převratu největší volební prohra, by se měla stát nikoliv důsledným pokračováním modernizace strany v duch iluzí zplozených v Programu KSČM pro 21. století z dílny řízené místopředsedou J. Dolejšem, ale postupnou renesancí KSČM pod patronací místopředsedy J. Skály.

Co mne k tomuto zjednodušenému závěru přivedlo? Nejen debakl ve volbách, jenž mne nepřekvapil, neboť jsem jej očekával a ono horké předvolební klání to jenom potvrzovalo. Positivní svolání PS PČR k lithiu z iniciativy strany přišlo pozdě. Takových akcí i k jiným kauzám mělo být víc. Druhým faktorem je to, že jsem si na Aktuálně.cz 23.10.2017 vyslechl našeho místopředsedu J. Dolejše, jak suverénně proklamuje řešení odpovědnosti za neúspěch ve volbách až na příští sjezd KSČM za dva roky. Jeho slovy „musíme pojmenovat příčiny a ne nastavit nově kulisy“, tedy funkcionáře, a není třeba spěchat, k ničemu by to nevedlo. Musíme připravit nové třicetileté tváře. Připravit lidi ne z XX., ale pro XXI. století, tedy modernizace strany, a je škoda, že se nám to na IX. sjezdu nepodařilo! Nesmíme lovit ve vodách normalizačních borců, byť zkušených a kvalifikovaných. Výsledek ve volbách je důkazem, že se to nepodařilo. Na otázku J. Skály si rýpnul, že to na předsedu zkusil, dostal nějaké hlasy i ve volbách,  ale nebylo to tolik, aby byl spásou strany. Budoucnost mají mladší a otevřenější.

J. Dolejš na veřejnosti kádruje J. Skálu a předjímá něco, co nemůže pro nejbližší období vědět. Jen je možné se domnívat, že takto „odstřeluje“ svého kolegu z vedení dopředu, aniž zná názory těch, kteří se teprve budou vyjadřovat a posuzovat odpovědnost vedení strany za propadák ve volbách.

Na mne to činí dojem, že jeho sebevědomí je tak pevné, že nepřipouští ani svou personální odpovědnost za volební debakl, kdy jako místopředseda ÚV KSČM pro odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, spolupráci s odbory a levicovými subjekty má hlavní odpovědnost za výsledek ve volbách! Je to skoro neuvěřitelné. Jestliže se domnívá, že když jej vykroužkování vyneslo do PS PČR, že je tím dostatečně zaštítěn „gloriolou“ nedotknutelnosti, pak je třeba připomenout, že jeho předvolební vystoupení, zejména na TV Barrandov, bylo pasivní oproti ostatním, formální, konstatující, co je obecně známo.

Závěrem lze konstatovat, že snaha J. Dolejše o zlehčení volebního debaklu je vlastně projevem oddálit co nejdále řešení skutečných příčin, proč KSČM nenalézá odpovídající témata pro přirozeně radikální, zejména mladé, kteří se nespokojují s proklamacemi „konstruktivní opoziční strany“, proč tápeme v bludišti povrchních problémů a nezabýváme se příčinami a důsledky jak řešit systémové problémy kapitalistické společnosti, což jistě zajímá řadu občanů všeho věku.

Rudolf Košťál

801. ZO KSČM

Praha 1