Sdělovadla úmyslně neříkají pravdu

Kdysi kolovala anekdota: „Ve sdělovacích prostředcích jsou tři druhy informací – pravdivé, pravděpodobné a ostatní. Pravdivé jsou sportovní výsledky. Pravděpodobné jsou předpovědi počasí… A ostatní?  Jsou ty ostatní!

Dnes žijeme v hrůzostrašné době, kdy masmédia všeho druhu říkají co je a co není pravda a také co si máme myslet. Učitelé ve školách lžou pod rouškou, že už mohou říkat dětem a studentům pravdu, tak si vymýšlí nehoráznosti, že by se ani římskokatolická církev spolu s Josephem Goebbelsem nemusela stydět.

Jeden ze sledovaných rádoby dokumentárních pořadů české televize je mistrovským dílem jak převrátit lež na pravdu podle svých představ a předem daného scénáře.  Připravovanou vraždu zastupitelky, komunistky, matky dvou dětí na Kutnohorsku, Anny Kvašové, obhajovala televize za přispění rádoby historiků z ÚSTRku jako nešťastnou náhodu!

Někdy před čtyřiceti lety Moskevská komsomolská pravda v rámci kritiky neschopnosti rétorů tehdejšího společenského a politického života v Sovětském svazu vytiskla tabulku přes celou stránku, kde uvedla nejužívanější slova rozdělené podle slovních druhů, které se objevují nebo musí objevit ve všech vystoupeních. Takže klidně i retardovaná obsluha nákladního výtahu v ústavu pro chorobomyslné na Kamčatce mohla během chvilky seskládat krásně znějící a nic neříkající proslov.

Bohužel, tuto školu nyní v analogicky vedeném duchu převzaly všechny sdělovací prostředky. Pod rouškou investigativní novinařiny likvidují nepohodlné politiky, strany, hnutí… Modelují nové a nové nepřátele a vytváří podhoubí pro zdůvodnění válek, které především posledních sto let na šesti stech místech světa vedly Spojené státy, Severoatlantická aliance a jejich řiťolezci.

Tím největším Belzebubem posledních let je vzrůstem nevelký, leč oblibou, popularitou (i volebním výsledkem) u svého lidu na světě nedostižný chemik a volebně USA počítačový kazisvět Vladimír Vladimírovič. Všichni víme, že nejde o záchranu světa před ruským imperialistickým zřízením. Jde o nerostné bohatství Ruska a jeho úrodnou zem; jde o ruská opatření, kdy se zprivatizované rozhodující podniky vrací do rukou státu a tím i všeho lidu; že jde o snížení vlivu Čínské lidové republiky jako největšího věřitele USA a blízkého přítele Ruska; svou neplechu přivodil svým vznikem a silnou budoucí možnou ekonomickou a finanční nezávislostí BRICS, atd.

Krásně to dokládá následující video:

https://www.youtube.com/watch?v=vQfkciwwr_c

Najděte si chvilku přátelé a poslechněte jak se vytváří takový nepřítel v USA.

Nedávno zemřelý, moudrý a lidský člověk Zdeněk Mahler kdysi řekl: „Jsem přesvědčen, či lépe – přesvědčil jsem se, že příčina naší krize nespočívá v odklonu od víry, nýbrž v odklonu od rozumu a rozumnosti!“

Takže rozum do hrsti přátelé, dokud ho zbytky ještě máme.

MiHav