Doplnění učebnic dějepisu

Padesátníci, začněte konečně říkat svým dětem a vnukům pravdu!

 • Kdo vybudoval školní budovy s tělocvičnami a hřišti?
 • Kdo zajistil opravdu bezplatné školství na všech stupních?
 • Kdo vybudoval pionýrské domy a staral se o aktivity mládeže ve volném čase?
 • Kdo postavil rekreační zařízení?
 • Kdo postavil zimní stadiony na hokej, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiná sportovní zařízení?
 • Kdo vybudoval bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice?
 • Kdo vybudoval železniční tratě, kdo je elektrifikoval?
 • Kdo zajistil levné spojení do každé vesnice od rána do půlnoci?
 • Kdo poskytoval slevy na dopravu pro studenty a pracující?
 • Kdo elektrifikoval zemi?
 • Kdo nastavěl vodní a tepelné elektrárny?
 • Kdo plynofikoval zemi?
 • Kdo postavil fabriky v každém městě?
 • Kdo vybudoval zemědělská družstva ve většině vesnic a měst?
 • Kdo nastavěl směšné králíkárny pro lidi, co dnes mají hodnotu milionů?
 • Kdo umožnil bydlet mladým rodinám v levných nájemních bytech?
 • Kdo zajistil, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny?
 • Kdo zajistil, že nebyli bezdomovci?
 • Kdo zajistil, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít?
 • Kdo dával nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů?
 • Kdo vybudoval v obcích vodovody, regulaci potoků?
 • Kdo vybudoval i ve větších obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody?
 • Kdo dokázal mobilizovat lidi, aby zlepšovali stav své obce bez nároku na odměnu?
 • Kdo dokázal dát práci všem svým občanům?
 • Kdo poskytl mladým rodinám nenávratné, novomanželské půjčky?
 • Kdo zajistil bezplatnou zdravotní péči pro všechny?
 • Kdo poskytoval pracujícím rekreace na zotavenou zdarma?
 • Kdo postavil nemocnice a zdravotnická střediska?
 • Kdo vybudoval telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání?
 • Kdo zajistil, že lidé se nebáli chodit v noci po městech a vesnicích a cítili se bezpečně?
 • Kdo zajistil, že všichni cikáni museli chodit do zaměstnání?
 • Kdo zajistil, že když do práce nechodili, nedostali výplatu ani rodinné příplatky?

Je mnoho otázek, které by bylo třeba doplnit, ale není to až tak důležité. Je však třeba připomenout, za jakých podmínek se vše dělo.

Socialismus začínal v zemi zdevastované válkou, kde byla zničena nebo poškozená většina infrastruktury. Neexistovala pomoc ze zahraničí, ba naopak. Západní státy dělaly všechno možné, aby brzdily hospodářský růst naší země. USA vstoupily do války v Evropě, Asii a Africe, čímž je to „povýšilo“ na světovou velmoc jen proto, aby na ní vydělaly.

Země se musela trápit i s vnitřním nepřítelem, který se snažil zevnitř škodit – podívejme se na to, kolik lidí se dnes hlásí k tomu, že aktivně bojovali proti bývalému režimu. Vše se budovalo bez velkých zahraničních investic, bez pomoci z eurofondů, z nichž 40 % rozkradou politici, a my je musíme pak vracet.

Navzdory všemu krajina prosperovala, hospodářství rostlo a nehrozil její krach, jako nás dnes straší novodobí politici. Co dokázal kapitalismus se slušně vybudovanou krajinou, může vidět každý. Jen srovnání nemůže udělat každý.

Studenti, kteří v roce 1989 měli 18 až 22 let, mají dnes 40 až 45 let. Takže generace do 45 let neumí porovnávat a snadno se jim vtloukají i nepravdy do hlavy.

Cikáni, kteří se narodili po roce 1989, mají dnes více než dvacet let, nikdy nepracovali a ani nikoho pracovat neviděli. Jediné co vědí, je jít jednou za měsíc na úřad po peníze, které jim kapitalismus vyplácí zdarma z peněz lidí, kteří poctivě pracují.

Poctivě pracující lidé jsou vykořisťováni zaměstnavatelem a kapitalistickým státem okrádáni.

 

Socialistický stát Vám bral z hrubé mzdy 20 %.

Za to jste měli zabezpečené:
Bezplatné školství od mateřské až po vysokou školu.
Bezplatnou zdravotní péči až po jakoukoliv operaci (za recept se doplácela 1 koruna).
Zabezpečený příjem v důchodovém věku a důstojné stáří.
Levné ceny potravin, dopravy, služeb, energií… atd.

 Kapitalistický stát Vám bere z hrubé mzdy 50 %. Za to nemáte NIC. (Kromě cikánů.)

Chcete vědět ceny za socialismu v československých korunách?
1 litr plnotučného mléka 1,80 Kčs
1 litr benzínu 95 oktanový 2,20 Kčs
1 chléb 3,00 Kčs
1 rohlík 0,10 Kčs
0, 5 litru piva 12 st. 1,80 Kčs
1 lístek na MHD 1,00 Kčs
Nájemné za 3 + kk včetně energií 300,00 Kčs
Nové auto Lada 65.000,00 Kčs, (2 160 eur)
Nová Škodovka 45.000 Kčs (1 500 eur)
Nový Trabant 32.000, – Kčs (1062 eur)
Nové kolo 560 Kčs (18,5 eura)!!!
Splátka úvěru měsíčně 100,00 Kč.
Novomanželský půjčka na zařízení bytu (30.000) nevratná (V cenách za zařízení se zařídil byt kompletně, včetně spotřebičů).

Pokud jste chtěli získat být, stačilo podepsat na 10 let pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem, vstoupit do bytového družstva za podíl 600,00 Kčs nebo podat žádost na Městský úřad, kde Vám přidělili byt do tří let zdarma.

Dům jste si postavili za 150.000,00 Kčs.
Průměrná mzda za socialismu v r. 1989 byla 3.142,00 Kčs
Vstupní plat středoškoláka (každého) 1.300,00 Kčs
Nástupní plat vysokoškoláka (každého) 1.800,00 Kč.
Výše důchodu byla 65% z dosažené mzdy za posledních odpracovaných 5 let.
To vše jste dostali za odpracovaných 42,5 pracovních hodin týdně (170 měsíčně).

Pokud si vezmete kalkulačku, snadno si spočítáte výšku životní úrovně lidí tehdy a teď. Politici stát nerozkrádali jako nyní. Peníze nekapaly do bezedných studní a soukromých kapes aniž byl někdo potrestán.

Co bylo za socialismu špatné?
Nemohli jste svévolně cestovat po světě.
Socialismus prý nepřinesl nic dobrého. Po roce 1989 máme zde nové věci: nezaměstnanost, bezdomovce, nehorázné platby ve zdravotnictví, směšné důchody, přeplněné věznice, ale ne politických vězňů…

A co je dnes?
Vše je rozkradeno, a co není, je v rukou zahraničního kapitálu. Jsme kolonií, banánovou republikou, režiséři převratu, kteří stáli na tribunách, jsou milionáři a chudoba zbídačeného lidu je nezajímá.

(Nerozumím, kdo kdy řekl, že demokratické zřízení je to jediné a nejsprávnější zřízení lidské společnosti, ale vím, že je to nehorázná blbost. Myslíme si, že právo volit a být volen je nejdůležitější potřeba člověka.)

Proč jsou lidé v politice? Pouze naivní hlupák může uvěřit, že se chtějí obětovat, abychom se my, obyčejní lidé, měli dobře. Jsou tam kvůli tomu, protože touží po bohatství, po moci.

Může se dostat někdo do politiky bez peněz? Ano, může, ale jen jako figurka těch, co mají peníze, kteří s ním dělají, co chtějí. Kdo vlastní dnes média? Tisk, rozhlas, televizi, reklamní agentury. Přece bohatí!

Kde může zaznít pravda o tom, co je socialismus a co kapitalismus?

Přece nikde. Nemlčme, občané, říkejme mladým, že může existovat svět, kde nemusí být takové propastné rozdíly mezi těmi, co pracují, a těmi, co spekulují. Není ostuda pracovat, ale hanba je nezaplatit tomu, kdo pracuje.

Pokud chcete žít, být zdravý, studovat, dožít se stáří a důstojně si je užít, právo na to máte, ale musíte si to zajistit sám. Buďte si jisti, že jakmile toto budete požadovat od kapitalistického státu, obrátí se k vám zády a nepostará se o vás.

Soběstačné ve výrobě potravin? Dnes většinu dovážíme druhořadé potraviny, co ve státech, ve kterých se to vyrábí, nedávají ani psům.

Před rokem 1989 se mluvilo o hospodářském růstu, stále větším a lepším uspokojování potřeb pracujících, zvyšování platů, zemědělské soběstačnosti, energetické soběstačnosti, snižování cen potravin, energií, služeb. O zvyšování životní úrovně lidí.

Po roce 1989 nic jiného, než šetření, utahování opasků, krize, vyšší daně, zmrazení platů, zmrazení odměn, vraždy, sebevraždy, okrádání, loupeže, neustále zvyšování cen potravin energií, služeb, rozkrádání státních peněz.

Ozdravení veřejných financí neznamená nic jiného, než vzít více peněz lidem, co poctivě pracují.

Každý dříve věděl, jaký byl příjem státu a kam peníze šly. A teď – na nic nejsou peníze. Na školství, vědu, kulturu, zdravotnictví, infrastrukturu, zajištění práce pro všechny, výstavbu domů, bytů dostupných pro každého. Nikdo neví, kde ty miliardy mizí.

Jsme úplně ve srabu
Máme pětinové platy, než mají lidé na západě.
Máme všechno zboží dražší o 20 procent než na západě.
Musíme jíst potravinový odpad dovážený ze západních zemí.
Náš státní dluh je 1,7 bilionů korun a roční úroky z něho platíme 90 miliard (!!!)
Zvyšuje se počet lidí pod hranicí chudoby, zvyšuje se počet bezdomovců,
počet lidí zavřených na ubytovnách, počet lidí vyhlašujících osobní bankrot.
Stát je řízen kmotry, kteří každou veřejnou zakázku předraží tak, že to stát ruinuje – jak to udělal, bývalý ministr životního prostředí Drobil, aby naplnil miliardami našich korun svůj osobní měšec a měšec stranické pokladny ODS.
Na zdravotní péči bude mít nárok jenom ten, kdo do nemocnice přijede autem značky BMW, jak řekl profesor medicíny Pafko.
Do důchodu budeme odcházet v 74 letech, což je z biologického hlediska úplný nesmysl.
Kde je krása naší vlasti, tak opěvovaná státní hymnou?! Naše země nevzkvétá, ale ničí ji skládky odpadu, které jsou často dlouhodobě hořící a ničící tak vzduch a přírodu. Odpad je sem svážen z celé EU a penízky za to jdou do soukromých kapes. Úklid asanaci po vyhořelých skládkách však nese na svých bedrech stát, potažmo jednotlivé kraje, které na to nemají.

Obyčejní lidé už peníze prostě nemají, protože ani náhodou nedosáhnou na tak proklamovaný průměrný měsíční příjem. Velmi často neberou ani jeho polovinu! Podíval se někdy některý z politiků na platy prodavaček, dělnic a jim podobných, které dřou celé dny a víkendy často za minimální plat?

Změna Zákoníku práce nahrává podnikatelům v tom, že zaměstnávají lidi jako brigádníky a často i několik let!!! Podnikatel tak alespoň nemusí odvádět státu velké daně a i lidé se ve jménu zákona lépe okrádají. Jsou okrádáni v tom, že je jim placena nižší mzda, nedostávají nebo alespoň ne v plné míře placené přesčasy, noční a sváteční příplatky apod. a už vůbec ne nějaké osobní hodnocení. Jsou ochuzováni o požitky trvalých pracovníků, jako jsou třeba: stravenky, pracovní oděv…, vždyť to jsou přeci jen brigádníci.

Strašíme lidi politickými vězni, kteří byli za komunismu. Ale co jsou „tykadláři“, kteří si dovolili kresbou „zhanobit“ naše politické představitele? Jsou za to soudně trestáni nejen podmínkami, které soudci bohatcům udělují za vraždy, za zabití, za korupci, za miliardové rozkrádání státního majetku. Tito „malůvkáři“ jsou potrestáni vězením. To jsou přeci političtí vězni jak vyšití!

Ve světě máme z ostudy kabát!!! A NIC SE NEDĚJE!!!

Vše jde postaru, čeští mafiáni, politici a soudci si budou mastit kapsy a na obyčejného člověka čeká jen zdražování a živoření a velmi často pouze život pod mostem.

Je to strašák dne – prostě na všechno. Jsme v totálním marasmu, ale můžeme si odpovědět větou: „Hlavně že nám nevládnou komunisté.“ A hned jsou všechny problémy vyřešené, protože jediné a nejdokonalejší politické strany v ČR jsou: ODS (obrovsky drancující svině), TOP 09 (zatopí lidem)!!!

Komunisté dřív měli stranickou disciplínu a zodpovídali se na stranických schůzích. I tam byli hajzlové, ale museli se krotit, protože byli kontrolováni hned z několika stran. Ti, co se však utrhli ze řetězu a překabátili se do jiných stran, už žádnou kontrolu nemají!!! A těmto lidem máme důvěřovat a svěřovat jim své životy a životy našich dětí!? Lidem, kteří pro zisk do vlastní kapsy jsou schopni nejen převléci kabát a stranu, ale zaprodat i republiku! Proto to také tak zde vypadá!!!

Konečně o aroganci vládnoucích stran svědčí i poslední prezidentská amnestie, tak nezodpovědná vůči lidu a státu jako takovému! Amnestie, která zastavila stíhání a zaručila beztrestnost a čistý rejstřík těm největším podvodníkům, tunelářům a rozkradačům našich podniků a našich peněz. Je zajímavé, že se týká hlavně lidí z řad ODS a TOP 09, ale již se netýká Ratha? Peníze, o které připravili stát, jsou nenávratně pryč a teď dokonce i jejich potrestání! Uvolnila a vlastně tak očistila vrahy a násilníky a lidé se opět budou bát pouštět děti samotné do školy, staří lidé se opět budou bát chodit nakupovat nebo toho, že jim „kdosi“ přijde „odečíst elektřinu nebo plyn“. Lidé ze severu se opět bojí nepokojů z řad aktérů našich nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří se již těší na to, jak to znovu roztočí! Ale tyto obavy na hradě nikdy nepanovaly, protože tam nikdy hlas lidu nedolehne!

(Poznámka na konec. Anonyme, napsal jsi to tak hezky, že si myslím, že by byla velká škoda, kdyby to zapadlo. Myslím si, že by se to mělo objevit ve všech diskuzích, aby si všichni uvědomili, jak jsme denně a při každé příležitosti ohlupováni. Chytrý člověk ví, že historie se nikdy neopakuje a vše jde kupředu a mění se, tudíž i komunistická strana již nikdy nemůže být stejná jako dřív. Strašit komunismem, stejným, jako byl před lety, je jako strašit malé děti čertem. Pak to dopadá tak, jako na Táborsku, v Českých Budějovicích a v jiných městech, kde studenti demonstrují hladovkou v podstatě proti výsledkům demokratických voleb. Oni ovšem za to nemohou, protože byli zmanipulováni. Zmanipulováni těmi lidmi, kterým nejde o stát, ani o lidi, ale o to, že se změnou vlády přijdou o svá plná koryta a své plné kapsy.

Doufám, že nebudeš nic namítat, když se Tvůj text občas někde objeví. Děkuji. A ty čtenáři si udělej svůj názor.)