Ať jsme slované, ale nemusí to nikdo vědět…

Hokejová zborná na Slavíne … a čo naše masmédiá, nevedeli o tom, alebo nesmeli?
Na Deň víťazstva nad fašizmom si došla uctiť padlých vojakov na Bratislavský Slavín celá ruská hokejová zborná. Tu vidno, aký neuveriteľný duchovný a mravno-etický rozdiel je medzi nielen západnou civilizáciou, ale aj medzi slovanskými národmi. Keď porovnáme náš hokejový zväz, ktorý zdegradoval symbol našej štátnosti – slovenský štátny znak a nahradil ho ohnutými palicami a správanie ruskej zbornej, tak je nám jasné, že my ako jeden zo slovanských národov sme zdegenerovali v duchovnej a etickej oblasti neuveriteľne. Mali by sme sa pozastaviť a zamyslieť pokiaľ je ešte čas. Je to neuveriteľná hanba nás všetkých, lebo my vychovávame deti bez úcty k dejinám, vlastnej kultúre a k vlastnému štátu. Koľko rodičov si ide uctiť padlých vojakov spolu so svojimi deťmi na Deň víťazstva?
A co my, Češi, Moravané a Slezané, cítíme to také tak?