Říkáme NE! – prolomení Benešových dekretů

Vážení přátelé, neustále se zvyšují tlaky na prolomení tzv. Benešových dekretů, tedy platných zákonů Československé a následně České republiky.

Události posledních dnů vyprovokovaly odezvu vlastenců, kteří napsali otevřený dopis předsedovi poslanecké sněmovny a poslanců parlamentu České republiky a v té souvislosti zahájili petiční činnost – Petice za vyplacení dlužných válečných reparací Spolkovou republikou Německo, České republice, a za zákaz veškerých akcí Sudetoněmeckého krajanského sdružení na území České republiky.

V dopise se mimo jiné říká:

…vážené poslankyně a poslanci Parlamentu České republiky. Jsme velice a hluboce znepokojeni současnou snahou o prolomení tzv. Benešových dekretů, a tím i důsledků, které by to přineslo celému českému národu.

Dne 8. srpna 2018, vystoupil německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer jako hlavní řečník na konferenci Svazu vyhnanců konané v Berlíně a prohlásil, že 143 protizákonných (Benešových) dekretů z října 1945 nepatří do společného právního řádu Evropské unie a zpochybnil jejich platnost a vyzval k jejich zrušení!

Dne 13. března 2019 čtyři bavorští poslanci požadovali projednání usnesení, které by označilo Benešovy dekrety za protiprávní a odporující lidským právům, a které by zavázalo zemskou vládu vznést požadavek na jejich zrušení.

Dne 8. června 2019, na sjezdu Sudeťáků prohlásil německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer za velkolepou myšlenku, aby se příští sudetoněmecké srazy konaly v Čechách a bavorský ministerský předseda Markus Soder navrhl, aby byli sudetští Němci navrženi na Nobelovu cenu míru za usmiřování s Čechy, tedy že odpouštějí utrpení, které jim Češi způsobili za druhé světové války. Výše uvedenému nadšeně tleskali i přítomní představitelé politických stran a hnutí z České republiky.

jsme velmi znepokojeni tím, že by se tyto organizace, veřejně hlásající úmysl zrušit Benešovi dekrety, a to dokonce ústy člena německé vlády a bavorských poslanců, měly scházet na výsostném území ČR, aby odtud šířily svoji touhu po revizi výsledků druhé světové války.

Požadované zrušení Benešových dekretů by totiž části občanů Německé spolkové republiky umožnilo vznést žaloby proti České republice a domáhat se tak před Evropskými soudy vydání majetku například 185 303 domů na českých, moravských a slezských vesnicích; 263 818 nemovitostí v českých, moravských a slezských městech; 28 942 kilometrů čtverečních českých, moravských a slezských sadů, lesů, polí, pastvin, vinic, rybníků a stavebních parcel; 4 416 školských zařízení, včetně částí Karlovy University a moravských universit; 20 muzeí se všemi exponáty; 28 divadel; 862 českých, moravských a slezských národních kulturních památek

Tady už vážně končí legrace…

Přičemž takto vznesené majetkové nároky by po zrušení Benešových dekretů nebylo jak odmítnout a plnění by bylo na všech občanech České republiky, protože Česká republika již tyto majetky nevlastní a musela by tedy na náhradu Němcům poskytnout finanční plnění. To by v konečném důsledku vyvolalo situaci, že by nebylo na výplatu důchodů, sociálních dávek, na zdravotnictví a školství.

Jsme znepokojeni, že současná německá politika ústy členů vlády i poslanců soustavně napadá právní řád České republiky i výsledky druhé světové války. Obojí se pokouší revidovat, jako by Německo válku vyhrálo a jako by byli Němci válečnými oběťmi a ne válečnými zločinci. Zároveň německá vláda odmítá platit německé válečné reparace České republice, Polsku a Řecku. Podle závěrečného výsledku Bruselského reparačního úřadu Německo stále dluží České republice nejméně 19,4 miliardy USD, a to k závěru roku 1959, tedy ve skutečnosti sumu značně vyšší.

A proto Vás žádáme,

– aby byla usnesením Parlamentu zavázána vláda České republiky, aby do 31. 12. 2019 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání legislativní opatření, které by:

1) Zakázalo konání jakýchkoli akcí všech součástí Svazu vyhnanců a Sudetoněmeckého krajanského sdružení na území ČR, a to tak dlouho, dokud německý spolkový parlament zákonem neuzná platnost a nezrušitelnost „Benešových“ dekretů, a jejich napadání a zpochybňování nepostaví na úroveň popírání Holokaustu v německém právním řádu.

2) Umožnilo Policii a Armádě ČR okamžitě takovouto zakázanou akci, pokud by k ní došlo, rozehnat a její účastníky ihned deportovat z výsostného území České republiky.

3) Okamžitě zastavilo na dobu 5 let možnost čerpat veřejné prostředky všem těm českým fyzickým a právnickým osobám, které by se snad takovéto zakázané akce účastnili nebo by ji pořádali nebo k jejímu pořádaní nějak přispěli anebo k němu veřejně vyzývaly.

dále – aby byla usnesením zavázána vláda České republiky, aby do 31. 12. 2019 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání

4) Analýzu, jak vymáhat německé válečné reparace a jakou mají německé válečné reparace současnou hodnotu. Aby navrhla, jaký postup při jejich vymáhání doporučuje a hodlá uplatňovat.

5) Zprávu o tom, jaká opatření podnikla vláda ČR v důsledku nehorázné činnosti českého velvyslance v Německu Tomáše Jana Podivínského (KDÚ-ČSL), který veřejně vychvaluje činnost člena německé vlády Horsta Seehofera, jenž veřejně vyzývá k revizi výsledků druhé světové války.

A také – aby byla usnesením zavázána vláda České republiky, aby okamžitě na úrovni minimálně náměstka ministra zahraničí

6) Vstoupila do jednání s vládami Polska a Řecka a navrhla jim koordinaci společného postupu a účinnou pomoc při vymáhání německých válečných reparací.

7) Vstoupila do jednání s vládami spojenecké protihitlerovské koalice, a to s USA, Ruskem, Francií a Velkou Británií a požadovala po nich účinnou pomoc při zastavení německých pokusů revidovat výsledky druhé světové války a odstranit Benešovy dekrety a požadovala po nich účinnou pomoc při úsilí České republiky, Polska a Řecka získat od Německa dlužné válečné reparace.

Tolik úryvek z dopisu.

Stále častěji se objevuje selhání české justice i ve vztahu k fašistickým pohrobkům. Také pro nehorázné rozhodnutí královehradeckého krajského soudu o navrácení ohromného majetku pozůstalým po fašistech se skupina vlastenců rozhodla vyhlásit Petici, ke které se můžete po skončení našeho setkání připojit.

Václav Čermák