A jedna židovská…

…při vzpomínce na jejich dobrého vypravěče a znalce Karla Gotta.

Vystěhovává se Roubíček ze Sovětského svazu. Na hranicích mu celníci najdou v kufru bustu Lenina. Ptají se: „Co to je?“
„To se ptají špatně,“ povídá Roubíček. „Měli by se zeptat, kdo to je? To je Lenin! Zachránce proletariátu celého světa, zakladatel mé milované vlasti, Sovětského Svazu, génius, který naplnil Marxovy myšlenky…“
„Dobře, můžete jít…“, říkají celníci.

Na izraelské hranici celníci znovu najdou Leninovu bustu a ptají se ho: „Co to je?“
„To se ptají špatně,“ povídá Roubíček, „měli by se zeptat, kdo to je? To je Lenin! Šílenec, co přivedl polovinu světa do chudoby, největší zločinec dvacátého století…“
„Dobře, dobře, můžete jít…“
, říkají celníci.

Roubíček přijede ke svým příbuzným, vybaluje si věci.
Jeho synovec si všimne Leninovy busty a ptá se: „Strýčku, kdo to je?“
„Ale to se ptáš špatně, chlapče. Měl by ses zeptat, co to je? To je pět kilo propašovaného neprocleného zlata!“