Jak chutná moc…

Poslechněte a pošlete dál…

Zamyšlení Dr. Josefa Skály

(Poznámka metéra: Z obrovské sociálně ekonomické krize, která se na nás valí a i bez války ji budeme řešit desetiletí a uvrhne nás o desítky let nazpátek, nám může pomoci jen slušné, rovné a bratrské chování k ostatním především slovanským národům. Omluvme se národům bývalého Sovětského svazu a především národům Ruské federace. Nevzdělanost, hloupost a neumětelství našich politiků, ale i ztrátu socialistické spolupráce a solidarity – pocítíme velice brzy.)