To je tedy ukázka „akčnosti“ a aktuální reakce!

Od ostudného a hanebného činu starosty a zastupitelů Prahy 6, kteří se drze a v rozporu s fakty, vysmívají obětem druhé světové války, zejména těm, kteří nesli tíhu a strádání bojů za porážku fašismu, uplynuly již dva týdny. Jejich nenávist k Rusku je očividně chorobná, neomluvitelná a zločinná. Důvody svého počínání nemohou ničím obhájit, ať už vymýšlejí cokoli.
Proti nim a jejich odporným činům se zvedla vlna odporu lidí, kteří neztratili paměť. To také vyjadřují reakce krajských a okresních výborů KSČM i základních organizací na výzvy KV KSČM Olomouc a Praha a OV KSČM Klatovy. A připojují se každým dnem další. Vyjadřují v nich rozhořčení, ale také odhodlání nesmířit se s tímto aktem nepřátelství, nevděku a zvůle jednotlivců, kteří pomateně a fanfarónsky usilují o přepis historie k vlastnímu zviditelnění a politickému prospěchu.
Zdá se však, že jejich snaha byla prvním impulzem k jednání vedení ÚV KSČM, tzv. kolegia volených funkcionářů, které se sešlo až 14. dubna, tedy po dvou týdnech od této události. Do této doby se uskutečnilo pouze jednání vedení strany (4. 4.), které hanebný čin odsoudilo a navrhlo komunistům protestovat nošením rudých roušek, jako výraz odporu. A to byly veškeré iniciativy z jeho strany!

Staré přísloví praví, že kdo pozdě chodí, sám sobě škodí! Ale v tomto případě je poškozena pověst celé naší strany, která dostala lekci od jiných subjektů politických i občanských (např. od SPD a mnoha dalších, viz podané žaloby ve věci od ANS, Aleny Vitáskové a dalších). Prostě nám ujíždí vlak!
Promeškali jsme jedinečnou příležitost, díky laxnímu postoji našich poslanců na schůzi Poslanecké sněmovny. Možnost postavit se před občanskou veřejnost s jasným rozhodným stanoviskem! Kolikrát už jsme nevyužili tuto možnost i na minulých parlamentních jednáních v jiných případech! Není patrná ani reakce na nabídku Ruské federace o převzetí sochy maršála Koněva včetně finanční úhrady z její strany!
Žádné ujištění, že sochu budeme bránit a také všechny ostatní památky na naše osvoboditele. Tady se ukáže, kdo je kdo! Dopustit něco takového by byla ostuda celého národa a nás komunistů především! Málo jsme bojovali proti odstranění symbolického tanku a výsledkem je další hanebné jednání přepisovačů dějin.
Dnes máme možnost číst prohlášení kolegia volených funkcionářů KSČM. Chápu to jako opožděnou odpověď lidem, kteří nemohou pochopit, proč komunisté mlčí, když právě oni měli reagovat zásadně a hlasitě, i ve jménu těch svých členů, kteří položili životy v bojích proti fašismu na frontách války i v koncentračních táborech a nacistických žalářích!
Nestačí pouze vnímat „rozhořčení našich členů, organizací i stranických orgánů, se kterými se plně ztotožňujeme“. Je třeba začít jednat bez prodlení o všech požadavcích, které byly předány vedení strany, poslaneckému klubu i členům ústředního výboru. Všichni komunisté mají právo požadovat od vedení strany a jejích orgánů jasné a konkrétní činy a být o nich informováni průběžně a pravidelně.
Je nanejvýš nutné, aby reakce na konkrétní požadavky, které jsou uvedeny ve výše uvedených materiálech, výzvě a stanoviscích členů a orgánů strany i na další požadavky nově se přihlašujících orgánů a organizací k nim, byly důsledně projednány na plénu Ústředního výboru KSČM, a aby signatáři Výzvy i stanovisek byli beze zbytku informováni o výsledcích jednání. Na těchto požadavcích trváme i proto, že kolegium na některé z nich nereagovalo, zřejmě proto, že nemělo dokument prostudovaný anebo ho nehodlá vzít na vědomí! Některé požadavky je nutné realizovat neprodleně! Žádáme, aby se mimořádně sešel výkonný výbor strany (technické možnosti existují), a zaujal stanovisko, které sjednotí úsilí komunistů při řešení mimořádné situace, a uloží úkoly k realizaci navržených opatření odpovědným funkcionářům!
Není možné stát stranou a čekat na vhodnou dobu! Ta je teď!
Marxisticko-leninský odborný klub