Další americká provokace vůči suverénní a světem uznávané zemi

Drazí soudruzi, dnes, ve dvě hodiny ráno, bylo kubánské velvyslanectví ve Washingtonu (území federálního distriktu District of Columbia, zkráceně D. C. – pozn. metéra) ve Spojených státech amerických, napadeno útočnou zbraní.

V loňském roce Trumpova správa vyprovokovala a schvalovala nezákonné obsazení venezuelského velvyslanectví rovněž v hlavním městě USA.

Komunistická strana Spojených států odsuzuje nejen tento útok na velvyslanectví, ale i směřování, jaké nabírá politika USA vůči socialistické Kubě. Požadujeme, aby městské úřady ve Washingtonu – ostřelování velvyslanectví důkladně a transparentně vyšetřily! Město musí jít po všech jednotlivcích i organizacích, podílejících se na tomto útoku. Veřejnost v USA i ve světě musí mít plný přístup ke všem informacím s útokem souvisejících.

Naléháme na přátele z celého světa, aby odsoudili toto napadení a kontaktovali velvyslanectví a konzuláty Spojených států ve svých zemích a odsoudili útok na velvyslanectví a zvrácenou protikubánskou politiku Trumpovy vlády.

Alvaro Rodriguez, mezinárodní tajemník KS USA (rozesláno 30. 04. 2020 21:06 SEČ překlad Vladimír Sedláček)