Práci čest!

Pozdrav předsedy ÚV KSČM k celosvětovému svátku pracujících 1. máji