Je tomu 75. let od osvobození Prahy Rudou armádou

Stejně kytičku položíme…