Stanovisko komunistů Prahy

Krajský výbor KSČM Praha důrazně protestuje proti zkreslování a přepisování historické pravdy a proti rozdmýchávání antikomunistické nenávisti, která je opět vyvolávána v hlavním městě.

Sdružení „Dekomunizace“ vehementně podporované vedením pražské radnice pod taktovkou pirátského Hřiba rozjelo kampaň k 70. výročí popravy Milady Horákové. Z veřejných budov (např. právnická fakulta, Rudolfinum Národní muzeum, Carolinum, Veletržní palác, FAMU a mnoho dalších) visí velkoplošné portréty Milady Horákové s rudým nápisem „ZAVRAŽDĚNA KOMUNISTY“. V pátek je prostřednictvím obecního rozhlasu opakovaně vysílána koláž z nahrávek ze soudního procesu a z dopisů rodině. „Iniciativa Milada 70“ vyzývá občany k vyvěšování černých praporů a chystá shromáždění.

Projekt s pokryteckým názvem „Paměť národa“, zaštítěný státem zřízenými institucemi Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým rozhlasem a neziskovou organizací Post Bellum, se neštítí vydat prohlášení, v němž mimo jiné uvádí, že „Komunistická strana Československa ani její nástupkyně Komunistická strana Čech a Moravy…se nerozešla s komunistickou ideologií, jejíž nedílnou součástí je násilí, popření lidských práv i mravních hodnot, o které se opírá demokratický právní stát… Veškerou vinu za teror, který v naší zemi rozpoutali a za zločiny, jichž se v masovém měřítku dopouštěli, tím svádějí na nějaké jednotlivce, aby zakryli, že se ve skutečnosti jednalo o cílevědomou politiku strany uskutečňující komunistickou ideologii, která takový postup přímo vyžadovala.“

Jedná se o útok státem zřizovaných institucí na KSČM, na jednu z demokratických a k tomu parlamentních stran.

Ostře se ohrazujeme proti tomuto prohlášení. My komunisté od samého vzniku komunistické strany, jejíž 100. výročí si příští rok připomínáme, bojujeme za důstojný život bez válek, bídy, hladu a vykořisťování. Chceme, aby se lidé nemuseli bát, že nebudou mít práci, že přijdou o střechu nad hlavu, že nebudou mít na jídlo, léky, vzdělání pro své děti. Je to kapitalismus, který vyvolává války a zabíjení, je to kapitalismus, který vytváří propastné rozdíly mezi dvěma světy, malým světem těch, kdo se na úkor ostatních topí v bohatství a velkým světem těch, kteří jsou na či pod hranicí chudoby. Je to zločinný kapitalismus, ne myšlenka komunismu.

Současná agresivní kampaň zaměřená proti KSČM zapadá do scénáře usnesení Evropského parlamentu „O významu evropské paměti pro budoucnost Evropy“, přijatého v září 2019. Toto usnesení staví na stejnou úroveň komunistickou a nacistickou ideologii, socialistické a nacistické režimy. Přitom to byli právě komunisté, kteří se postavili do předních řad v boji proti německému nacismu, kteří organizovali odpor proti okupantům a kteří v obrovském počtu končili svůj život na popravištích, v mučírnách a koncentračních táborech.

Spuštěná kampaň antikomunistických fanatiků má změnit pohled na minulost, současnost i budoucnost a odvrátit pozornost lidí od problémů dneška a rizik zítřka a od kritického přemýšlení nad tím, kdo je jejich skutečným původcem.

Krajský výbor KSČM Praha

Svůj podpis připojili členové Marxisticko-leninského odborného klubu a komunisté okresu Praha – východ

(Poznámka metéra: Pokud budou v této zemi existovat právníci, kteří nechají takovou akci bez povšimnutí, tak u nás nikdy demokracie nebude! Nejpokrokovější lidé usilující o spravedlnost – komunisté, si sami platí vlastní poplivání. Výsměch demokracie!)