Na naší straně je pravda…

Nebojme se vystupovat ani proti demagogům.

Doktor Skála na Barandově