Za Ninou Alexandrovnou

Vážení soudruzi, přátelé, bratři! S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o skonu naší vzácné spolubojovnice Niny Alexandrovny Andrejevy.
Odešel další z našich revolučních a ideových vůdců.
Nina Alexandrovna byla pro československé komunisty od počátků politických převratů v socialistickém táboře vzorem odvahy, neústupnosti a revolučního zápalu. Především však dokladem uvědomělého přesvědčení a znalostí klasiků marxismu-leninismu, bez kterých nelze připravovat, vidět a uskutečňovat kvalitativní změny (socialistickou – lidově demokratickou revoluci) ve prospěch všech pracujících, kteří vytvářejí společensky potřebné hodnoty.
Setkání s Ninou Alexandrovnou v Praze, ale i například v Bruselu na konferencích Belgické strany práce byly pro nás neocenitelné co do hloubky myšlení a přesvědčení o správnosti vědeckého teoretického a metodologického základu Marxe a Engelse i praktickém i když průkopnickém uskutečňování odvěkého snu lidstva o spravedlivé společnosti Leninem a Stalinem.
Ve vystoupeních Niny Alexandrovny, byla poučení i vše mimořádně pokrokové z minulosti revolučních zápasů dělnického hnutí vždy aktualizováno na konkrétní politický zápas dneška. A to jak v Ruské federaci, tak i v mezinárodním komunistickém a dělnickém hnutí.
Nina Alexandrovna chápala občasné taktické a strategické kroky v praktické politice komunistů, ale nikdy neustupovala z třídních pozic v řešení nastalých problémů. Konkrétně-historický přístup při hodnocení novodobé historie jí umožňoval pokrokovou a nebojácnou obhajobu všeho dobrého, co se v období budování socialismu komunistickým stranám podařilo. Její články byly i v ostatních zemích světa přijímány s velkou vážností.
Komunisté v české republice sledovali pravidelná zamyšlení Niny Alexandrovny v tiskovinách Vpřed (Вперед), Srp a kladivo (Серп и Молот) a Dělnicko-rolnická pravda (Рабоче-Крестьянская правда). Mnohá jsme přebírali i do našich tiskovin a využívali pro vlastní agitaci a ideová vystoupení. Zajímali jsme se i o další publikace, které Nina Alexandrovna v posledních desetiletích vydala.
Leninská strana bolševiků a její program za osvobození lidí práce je pro nemalou část českých a slovenských komunistů stále tím nejčistším ideálem i v současném agresivním světě a Nina Alexandrovna Andrejeva byla jeho zářným představitelem.
Čest její památce!
Václav Čermák za Marxisticko-leninský odborný klub
Ivan Hrůza a Zdeněk Košťál za redakci měsíčníku Dialog*otázky*odpovědi
Česká republika, Praha 27. července 2020