Ne pokusu o státní převrat v bratrském Bělorusku

V prezidentských volbách 9. srpna v Bělorusku přesvědčivě zvítězil dosavadní prezident A. G. Lukašenko.
Jeho podpora voliči je dána nepochybnými úspěchy, kterých země dosáhla v sociálněekonomické oblasti. Nehledě na to, že Bělorusko nevlastní surovinové zdroje, vedení státu dokázalo od roku 1991 nejen udržet, ale i zvýšit životní úroveň lidu, díky dokonalému řízení ekonomiky.
V republice bylo zachováno a dále rozvíjeno strojírenství. Každý třetí sklápěcí nákladní automobil ve světě je vyráběn v Bělorusku. Traktory, vyráběné v Minsku pracují na polích desítek států světa. Těžké tahače vyrobené v Bělorusku jsou využívány k tažení mobilních raketových komplexů „Topol“ a „Jars“, zajišťujících bezpečnost Ruska. Jsou rozvíjena vysoce technologická odvětví produkce, zejména elektronická a výroba přístrojů.
Bělorusko má rozvinuté zemědělství, založené na pokrokových technologiích. V zemi posiluje základní a aplikována věda. Velkou pozornost věnuje vláda rozvoji školství a zdravotnictví. Rozsáhlou podporu státu má i národní kultura. Zejména na této bázi je ve složitých podmínkách světové ekonomické krize udržována stabilita a zajišťována perspektiva rozvoje budoucnosti země.
Nicméně ekonomické úspěchy Běloruska a zvláště jeho bratrské vztahy s Ruskem, vyvolávají nesmiřitelný odpor našich nejhorších „přátel“ na Západě. V průběhu mnoha let dochází k přímým i zakrytým pokusům o vydírání a k přímému nátlaku na vedení země. Proti Bělorusku jsou zaváděny ekonomické i politické sankce. Postupně je v průběhu mnoha let připravována „pátá kolona“ z osob, které obdržely granty a stipendia, z vůdců různých nevládních organizací a výzkumných center. Probíhá aktivní „zpracovávání“ mládeže v duchu rusofobie a hrbení se před Západem. K tomu jsou využívány soudobé informační technologie, především sociální sítě.

Rozvratná činnost, vedena zejména Spojenými státy a jejich polskými vazaly nese všechny znaky hybridní války proti Bělorusku.
Charakter aktivit takzvané opozice, její agresivita a plnění úkolů vydávaných zahraničními centry ukazuje, že to, co probíhá v Bělorusku, není spontánním vyjádřením nespokojenosti lidu. Je evidentní, že to byl pokus o státní převrat. To potvrzuje i účast banderovských smeček z Ukrajiny, potomků „Lesních bratrů“ z Polska a Pobaltí a ruských liberálů v protestech v Minsku.
Viděli jsme již, k jakým těžkým důsledkům přivedl analogický převrat na Ukrajině. Tato bratrská země se dostala do národní katastrofy, s totálním rozpadem průmyslu, zemědělství, krachem školství a zdravotnictví, neomezenou korupcí, hromadnou nezaměstnaností, bídou, milionovou emigrací, hledající práci v zahraničí. Není pochyb o tom, že změna vedení Běloruska, o kterou usilují naší nepřátelé, by okamžitě vedla k rozsáhlé privatizaci, lépe řečeno k neudržitelnému rozkradení státního vlastnictví, likvidaci všech vymožeností v sociální oblasti, zavedení placeného vzdělání a zdravotnictví. Miliony obyvatel by se ocitly v bídě.
Západ, kterému jde údajně o osud demokracie, vůbec nepotřebuje výrobky běloruského strojírenství a zemědělskou produkci. Západ potřebuje levnou běloruskou pracovní sílu. To vše vidíme nejen na Ukrajině. Rozbití Sovětského svazu pod vlivem vnějších sil a jejich tajných služeb přivedlo k obludné degradaci všech sfér života v Rusku.
V této souvislosti vyvolává zvláštní pohled postoj některých ruských představitelů společenského života, kteří vedou obviňující rétoriku proti běloruskému vedení.
Lze chápat otevřeně prozápadní ruská média a různé blogery, rusofoby a antikomunisty, kteří nenávidí vše sovětské. Ale když stejně vystupují i ruští hurá patrioti, vyvolává to pochybnosti o upřímnosti jejich přesvědčení.
Musíme se poučit z těžkých porážek, které veliké bratrství lidu Sovětského svazu utrpělo v posledních desetiletích.
Komunistická strana Ruské federace rozhodně odsuzuje pokus o státní převrat, který realizují prozápadní síly v Bělorusku, za podpory své klientely a nacionálních elementů v běloruské společnosti. Jsme přesvědčení o vítězství běloruského lidu nad těmi, kdo jej chtějí vehnat do katastrofy, podobné těm, které již překonaly mnohé bývalé republiky SSSR.
V této souvislosti ještě jednou blahopřeje vlasteneckým silám Běloruska vedeným prezidentem Lukašenkem k vítězství ve volbách.
Jsme upřímně přesvědčení, že Bělorusové učinili jedinou správnou volbu, která umožní zemi pokračovat v tvůrčím rozvoji pro blaho všeho lidu a přesvědčivě hledět do budoucnosti.
G. A. Zjuganov, předseda ÚV KSRF

(Poznámka metéra: Je zarážející jak nestoudně lžou naši představitelé ve sdělovacích prostředcích. Moje babička vždy říkala: „Kdo lže, ten i krade!“ Znamená to že někteří představitelé vlády, Senátu, Poslanecké sněmovny, sdělovacích prostředků či politických stran jsou zloději. Nakonec jsme se o tom přesvědčili na vlastní kůži rozkradením národního bohatství a astronomickým zadlužením ještě nenarozených dětí. Tito hloupí a politicky nevzdělaní lidé lžou v přímém přenosu. Než by se přesvědčili o pravdě, tak si vymýšlí, intrikují a pomlouvají. Hanba našim vládním představitelům. Pokud není KSČM zkorumpovaná a zaprodaná, tak okamžitě vypoví jakoukoliv podporu vládě, která lže!)