Připomenutí si…


(Poznámka metéra: Stačilo by donutit všechny imigranty Českou hymnu vysvětlit, zazpívat celou v originále a přísahat na ni a nikdo sem nepůjde. To žádný muslim nedokáže. Mám však obavu, že ani většina z bratrských národů Čechů, Moravanů a Slezanů svou celou hymnu nezná. Tak si ji aspoň kliknutím na odkaz poslechněte.)

https://brno.rozhlas.cz/zeme-ceska-domov-muj-nasi-hymnu-jiste-zazpivate-vsechny-ctyri-sloky-zna-ale-jen-8348831

Zatímco u nás slova první sloky umí už děti na prvním stupni základní školy, další tři sloky už upadly v zapomnění. V Českém rozhlase Brno jsme proto natočili celou píseň Kde domov můj.

Kde domov můj, kde domov můj
Voda hučí po lučinách
Bory šumí po skalinách
V sadě skví se jara květ
Zemský ráj to na pohled
A to je ta krásná země
/:země česká, domov můj:/

Kde domov můj, kde domov můj
V zemi kde náš kníže svatý
Vírou v Krista v duši vzňatý
Krev svou v oběť za vlast lil
Český národ vykoupil
V zemi slavné, otcům drahé
/:V české zemi, domov můj:/

Kde domov můj, kde domov můj
V kraji znáš-li bohumilém
Duše útle v těle čilém
Mysl jasnou vznik a zdar
A tu sílu vzdoru zmar
To jest Čechů slavné plémě

/:Mezi Čechy domov můj:/ Kde domov můj, kde domov můj
Bože velký Hospodine
Ruka Tvoje světům kyne
Tebe vzývá národ můj
Věčný bože při něm stůj
Světovládný Hospodine
/:chraň vždy český, domov můj:/

(Poznámka metéra: Stačilo by donutit všechny imigranty Českou hymnu vysvětlit, zazpívat celou v originále a přísahat na ni a nikdo sem nepůjde. To žádný muslim nedokáže. Mám však obavu, že ani většina z bratrských národů Čechů, Moravanů a Slezanů svou celou hymnu nezná. Tak si ji aspoň kliknutím na odkaz poslechněte.)