Našemu veliteli by bylo 99 let

Dnes, 24. prosince by se dožil 99 let partyzán ze Slovenského národního povstání, obětavý člověk, příkladný voják, vlastenec tělem i duší náš dlouholetý velitel generál poručík, Ing. František Šádek. Vzpomeňte vzácného člověk spolu s námi.

Na hřbitově v Praze Vokovicích – Liboci vzpomenuli přátelé i rodina…