Tisíce hrobů, tisíce květin…

Nikdy jich ale nebude dosti…