Nebuďme (jen) ovce…

Slovo metéra tentokrát na úvod: Má-li „člověk“ (homo sapiens sapiens) znamenat skutečný vrchol přírodní pyramidy, tak musí být schopen naslouchat různým názorům, aby se mohl přiblížit objektivní pravdě. A pokud nemohu všechno vymyslet sám (a to nikdy nemohu), tak musím umět naslouchat dalším názorům lidí, kteří něco umí, něco dokázali a kteří to umí i vysvětlit. Pokud jednostranně z mediálního prostoru odstraňuji nepohodlné názory a přitom mluvím o svobodě a demokracii, tak jsem pokrytec a fašista. Proto bude vždycky důležité, aby tací lidé jako doktorka Peková měli prostor říci svůj názor a my je budeme zveřejňovat a o jejich názorech přemýšlet.