Co bylo Pražské jaro

Pražské jaro – a co mu předcházelo; 21. srpen a co následovalo; Dubček, hrdina nebo zloduch…

Bohužel toto období patří k traumatům současných „historiků“. Prokazatelně objektivní historici mlčí, jako by se jich to netýkalo a ti co mluví jsou spíše hysterici než historici. Současné společenské vědy dnes neumí, ani po více jak 50 letech, objektivně pravdivě toto složité období v dějinách komunistické strany a celé společnosti popsat a obhájit. Přestože dosud žije spousta aktérů a pamětníků, není snaha o objektivní analýzu a vše co se dostává na veřejnost má pachuť goebbelsovsky lživé propagandy, nesnášenlivosti a otevřeného antikomunismu.

Mozek v této otázce používá bohužel jen málokdo. Většina diskutujících (především z řad mladší a střední generace) vychází ze známého: „Jedna paní povídala“. Do historických, společenských, ekonomických, politických, mezinárodních, právních a dalších objektivních souvislostí umí toto období zařadit málokdo a jen částečně. I v tak speciálním uskupení jakým je komunistická strana podléhá toto období konjunktuře osobních ambicí, nevzdělanosti, neznalosti a absenci osobní zkušenosti.

Takže to, že není toto období dosud uceleně zpracováno, je příčinou, že nelze udělat za ním ani dnes tlustou čáru. Přímo negativně toto období zasáhlo několik tisíc lidí. Nepřímo pak patnáct milionů, ale ti nevědí a neumí popsat vlastně jak je negativně zasáhlo. Vlastní bratři v rodině se v této otázce neshodnou a odnož speciálního ústavu jako je dnes v Klecanech či v Bohnicích představovaný ÚSTRkem a Pamětí národa na to zase nemá dostatek šedé kůry.

Následující informace pro některé hledače pravdy budou nové, ale po pravdě řečeno pořádek a zadání zpracovat kompletně období kolem roku 1968 by mělo připadnout komunistické straně a nezávislým odborníkům.

Několik z nás ví, že období tzv. Pražského jara bylo a je součástí základní ideologie kapitalismu – antikomunismu.

MiHav