Vzpomenuli Slovenské národní povstání

(Poznámka metéra: Často zapomínáme na hrdinství našich předků. Jakoby historie neexistovala. A přitom se chyby opakují. Co může válečný konflikt přinést dnes, ukázal strýček Sam v Hirošimě a Nagasaki. Určitě by neběhali partyzáni po lesích… neměli by kde. Také proto je třeba si varovné symboly připomínat i dnes, dokud jsou ještě pamětníci jako je přítel Vladimír Strmeň, při oslavě 77. výročí SNP v Banské Bystrici – písní Partyzánská hymna.)