Oslavy 17. listopadu ve znamení rozkladu společnosti

Skvělý výčet akcí k důstojnému připomenutí 17. listopadu započal v předvečer výročí.

Předseda senátu Vystrčil ve svém „prázdném“ projevu se pokusil vyzdvihnout velikost osobnosti slovenské prezidentky Čaputové, těšící se na převzetí z rukou Tchajwance pamětní medaile, upřednostňující svoji popularitu liberálů před řešením narůstajících sociálních problémů, přerůstající v téměř každodenní protivládní demonstrace na Slovensku.

Pro „kamaráda“ sdružení Sudetoněmeckého landsmanšaftu, příštího premiéra Petra Fialu je 17. listopad svátkem mladých lidí, studentů, kteří se v rozhodujících chvílích postavili hrůzostrašným režimům. Adept na ministra vnitra Vít Rakušan považuje letošní 17. listopad za speciální. Podle Věry Jourové „přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše“. Slova, která si „vypůjčila“ od největšího popřevratového demokrata, „obdivovatele“ humanitárního bombardování Václava Havla.

Není překvapením, že v rozdělené společnosti se pokřiku „Ruský šváb“ dostalo zástupci prezidenta republiky při kladení věnce k památníku 17. listopadu na Národní třídě. Stejně tak, že končící premiér Andrej Babiš přišel na Národní třídu raději již v ranních hodinách, aby se vyhnul „vajíčkovému“ pozdravu jeho odpůrců.

Snad nám ta demokracie a svoboda bude vzkvétat v dalším období o něco více než za těch 32 let od převratu. Přejme si, aby nová vláda převzala otěže vládnutí co nejdříve. Se stejnou vervou se pustila do řešení narůstajících palčivých otázek, jako tomu bylo v případě enormního úsilí pana profesora Fialy a dalších při pokusu aktivace článku 66 Ústavy České republiky upravující situaci, kdy prezident není schopen vykonávat svůj úřad. Upřednostňující tak svoji ohebnou páteř a hyenismus nad skutečnými zájmy většiny obyvatel. Snad bude skutečnou vládou pro všech deset milionů svých občanů. Snad nám nová, silná pravicová vláda ukáže, jak se snižuje zadluženost země bez sociálních dopadů na občany. Jak se dělá prozíravě zahraniční politika ku prospěchu této země a nepřisluhovala válečným choutkám Západu, snažící se všemožně vtáhnout Evropu do válečné katastrofy s Ruskou federací.

Výzev pro novou vládu ohánějící se kouzelnými slůvky demokracie a svoboda je víc, než je žádoucí!

Miroslav Kavij