Z diskuse na 3. zasedání ÚV 22. ledna

Několik krátkých poznámek.

Nejdříve taková informace. Ocituji z Jednacího řádu schváleného 2. zasedáním ÚV 11. prosince 2021, bod římská IV., arabská 3:

„Podkladové materiály pro jednání ÚV KSČM obdrží členové nejméně 7 dní před jejich projednáváním prostřednictvím EDD. V odůvodněných případech může Výkonný výbor ÚV tuto lhůtu zkrátit, nejvíce však na 3 dny…“

Asi všichni správně tuší, proč to říkám. Jeli jsme v pondělí dopoledne na zasedání KV, zavěšeny byly tři materiály, Pozvánku množí pro nás na kraji, protože právě došla, a většina materiálů se trousí tak jaksi postupně, až do doby zasedání.

Druhá poznámka – k Programovému prohlášení vlády a jak na něj reagujeme.

Obdrželi jsme Analýzu vládního prohlášení. Věcně, obsahově je to správně, ale psáno fádní úřednickou řečí.

Nevím, KDO TO PŘEČTE a hlavně CO S TÍM BUDE DĚLAT, zda a jak to využije? Odpověď se ale nabízí sama.

NAUČME SE MLUVIT LIDSKOU ŘEČÍ! TAK, ABY NÁM LIDÉ ROZUMĚLI!

Stručně, jasně, pravdivě, chcete-li populisticky, ale tak, že to lidi zaujme a budou o tom přemýšlet!

Tak, jak to umí Jana Bobošíková, Luboš Xaver Veselý, Martina Kociánová, profesoři Keller a Krejčí, analytici Zbořil, Štefec nebo Schneider apod. Je dobře, že naše předsedkyně k tomu má vcelku nakročeno.

O TOM JE PROPAGANDA, tu musíme zvládnout a chtít ji zvládnout! Je to ale fuška!

Minule jsem se zmínil o zahraničně-politické pasáži Koaliční smlouvy.

Programové prohlášení potvrdilo neblahé tušení.

Naše zahraniční politika – jak ji popsala Fialova vláda – není „naší“, českou zahraniční politikou, ale politikou závislé, koloniální země, která se SMÍŘILA s podřízeným postavením a REZIGNOVALA na svou suverenitu a na české národní zájmy.

Zahraničně-politické priority této vlády jsou s nimi v přímém rozporu a škodí jim! Je třeba o tom takto mluvit, jasně tu pravdu lidem sdělovat, vše ukazovat na zapamatovatelných faktech!

HOVOŘME O TOM:

– CO nás stojí podřízenost politice EU v jednotlivých kapitolách, CO ponese díky tomu občan na svých bedrech;

– CO nás stál Afghánistán; CO nás stojí Green Deal; CO nás stojí protiruská a protičínská hysterie;

– hovořme také o tom, JAK tato politika odnárodňuje, zbavuje národ jeho češství, jeho tradic a zvyklostí, jeho přirozenosti; JAK devastuje morálku a vnímání toho, co je normální.

A poslední poznámka.

HLEDEJME SPOJENCE! Získávejme si spojence do těžké doby a jednejme korektně! V současné ČSSD, ovládané Pochem, Petříčkem a figurkou Šmardou, jej asi nenajdeme. Odvrací se od ní i to, co lze v té straně považovat za levicové. Ponechme dnešní ČSSD Sorosovi a Aspen Institutu a soustřeďme se na ty, s nimiž máme názorově a zájmově mnoho společného. Na ty, kteří jsou sociálně, národně a vlastenecky orientovaní, zachovali si zdravý rozum a imunitu vůči eurounijním – řeknu to slušně – pošetilostem.

Vím, že se to některým z nás nezamlouvá, protože jsou „moderní evropští levicoví“, ale to je jejich problém a jejich běh labyrintem slepých uliček.

Vymezovat se proti subjektům tohoto typu, napadat je, známkovat, by přineslo jen další odliv hlasů. A to si už opravdu nemůžeme dovolit!

Karel Klimša (distančně)