Trestní oznámení za podněcování k útočné válce

(Poznámka metéra: Autor nám sděluje – nevydržel jsem duševně a podal trestní oznámení tak se může stát, že o mě delší čas neuslyšíte. Když se nějaký mladý Čech údajně zúčastnil na oddělené části Ukrajiny pomoci ruským Ukrajincům dostal v nepřítomnosti myslím osmnáct let, tak proč tak nepostupovat i v tomto ještě nebezpečnějším případě.)

Vrchní státní zastupitelství Praha, Nám. Hrdinů 1300/11 Praha Nusle, 140 00 Praha

Věc: Podnět k zahájení trestního stíhání
dle trestního zákoníku č.40/2009 Sb. § 406 a § 407

Podávám tímto trestní oznámení na předsedkyni parlamentu ČR paní Markétu Pekarovou Adamovou, nar. 2. 10. 1984 a ministra obrany paní Janu Černochovou, nar. 26. 10. 1973 za jejich nenávistné projevy k situaci na Ukrajině. Ve svých projevech jsou pro válku, chtějí zapojení naší republiky do války což vyvolává strach a paniku u občanů. Prokazatelně se jedná o snahu o zavlečení naší republiky do válečného vztahu Ukrajina-Rusko. Paní Černochová navíc (před projednáním a schválením vládou) prezentovala na sociálních sítích a ve sdělovacích prostředcích že pošle na Ukrajinu dělostřelecké náboje. Nevím, jakou má pravomoc, zda toto může udělat bez rozhodnutí vlády, ale vím a mohu poukázat na mezinárodní smlouvu o obchodu se zbraněmi, kterou naše republika podepsala, dle které se zakazuje prodávat zbraně tam, kde by mohly vyvolávat nebo zhoršovat ozbrojený konflikt. Tato situace bezpochyby nastane a tím lze očekávat i odvetu ze strany Ruska vůči naší republice. Vystupování výše jmenovaných ve veřejných sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích nese plně znaky porušení zákona, proto podávám tento podnět.

§ 407 – Podněcování útočné války: Trestní zákoník – 40/2009 Sb.…

(zakony.centrum.cz/trestni-zakonik)

Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.

§ 406 – Příprava útočné války: Trestní zákoník – 40/2009 Sb.…

(zakony.centrum.cz/trestni-zakonik)

Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

Domnívám se, že by se měla posoudit činnost a odpovědnost

 1) Ministra zahraničí Jana Lipavského nar. 2. 7. 1985, který vystupuje obdobně jako výše uvedené.

2) Ministra vnitra Víta Rakušana nar. 16. 6. 1978 jehož resort měl ze zákona ihned začít provádět úkony v trestním řízení.

3)  Ministra spravedlnosti Pavla Blažka, nar. 8. 4. 1969 který stejně tak jako ministr vnitra neřešil a neupozornil vládu, že jsme vázáni mezinárodní smlouvou o nedodávání zbraní do rizikových oblastí. A že paní Černochová a paní Pekarová Adamová porušují zákon § 406, §407

4) V neposlední řadě k zodpovědnosti by měl být povolán předseda vlády Petr Fiala, nar. 1. 9. 1964, který je za členy své vlády zodpovědný. Místo, aby tyto lidi odvolal přistupuje a přehlíží jejich jednání a sám podporuje porušování mezinárodních smluv ohledně munice pro Ukrajinu.

5) Měli by být řešeni všichni členové vlády, kteří odsouhlasili dodávku zbraní na Ukrajinu v rozporu s uzavřenou mezinárodní smlouvou a tím se zhoršuje ozbrojený konflikt v daném místě.

Požaduji urychlené řešení, my občané této země nechceme být zavlečeni do války. Prosím o sdělení výsledku šetření.

26. ledna 2022
Jan Bouček, 396 01 Nečice č.14