Bez obalu s KK (48)

48. pokračování s předsedkyní ÚV KSČM