Nacistické manýry v nás?

V poslední době, v souladu s plánovanou ideodiversí a vymýváním mozků národů v bývalých zemích budujících základy socialismu, řízenou a placenou strýčkem Samem za velkou louží a jeho otroky v Evropské unii a hojně u nás podporovanou a využívanou hloupými a nevzdělanými jidáši, politiky, práci si vymýšlejícími ministerskými úředníky a sdělovacími prostředky, jsme se dostali do další etapy, tentokrát – všichni a všechno proti seniorům.

Generace mých předků po „Mnichovské zradě“, vraždění celých rodin Němci v československém pohraničí a nuceném odsunu z rodných míst do vnitrozemí, zanechala v nich a jejich dětech ještě dlouho po válce přesvědčení: „Mrtvý Němec – dobrý Němec!“ Dnešní mladá a střední generace, která nepoznala bídu první republiky, kdy celé rodiny žily ve skalních dutinách, odstavených železničních vagonech a mnozí kradli jen pro to, aby se na zimu dostali do vězení, kde aspoň nezmrzli… a kdy se klidně střílelo do dětí…, ani hrůzy války i když „jen tak spozaroha“, si tehdejší heslo poopravili na: „Mrtvý důchodce – dobrý důchodce!“

Schizofrenie současné naší společnosti spočívá v tom, že si prostřednictvím námi placené televize platíme nenávistné útoky na polovinu společnosti, která nepapouškuje jedinou správnou pravdu, kterou si přeje loutková vláda voděná majiteli pytlů dolarů a hledá přiblížení se k objektivní pravdě. Je to především třetina našich obyvatel v důchodovém věku, která nesouhlasí s válečnými konflikty kdekoliv na světě a nechce připustit zatažení našich dětí a vnuků (bude třeba asi i vnuček) do války mezi slovanskými národy.

Když fialka křičí, že „patříme na Západ“, tak se hluboce mýlí, protože Psychiatrická nemocnice Bohnice, kam svým lživým jednáním a arogantním chováním patří, je v Praze spíš na sever. Podle diagnózy doktora Štrosmajera je naše současná vláda, poslanecká sněmovna a senát spíše trvalou výstavkou českého svazu holubářů. (Teď jsem je asi urazil. „Mí holubáři mi rozumí.“)

Nejstarší generace Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků, ale i Řeků, Němců, Poláků, voliňanů, židů, Rusů a Ukrajinců… ve strachu o zemi, kterou vyhrabali z trosek kapitalismu a nacismu a celý život budovali (a jejich potomci-pitomci rozkradli, prošustrovali a za blýskavé flitry prodali a politické posty darovali nenažrancům z „Klubu 300“) se snaží burcovat spoluobčany z letargie k tomu, co se děje, a ještě hůře co se chystá.

Senioři nám všem překážejí v rozletu i v tramvaji. Ukrádají mladým z jejich budoucích, tak (u PC) zasloužených důchodů. A co je horší… oni trvale přemýšlejí a myslí i když by už měli mít dávno vypnuto. Neplatí daně a zabírají místa v nemocnicích. Představte si, že oni chtějí bydlet tam, kde jsou zvyklí?! Courají dopoledne po obchoďákách a kupují včerejší pečivo (ne pro holuby) a pět koleček turisty?! A místo aby krmili kachny na rybníce tak brouzdají po internetu?! Místo aby hlídali vnoučata a přidali nám něco ze své penze, tak jedou na demonstraci na Václavák?! Nosí si klidně bez uzardění ze školní jídelny oběd za 75 korun a nám zaměstnavatel dává stravenky jen za stovku?! …

Ale jak ty, co se nebáli v boji s fašismem, ani s banderovci, nebáli se jako havíři v podzemí a oceláři u pecí, montovali stavby po celém světě… jak se jich zbavit, jak je zastrašit?

Už to máme! Uděláme z nich zednářskou lóži dezinformátorů! Přijmeme zákon, který sice nic neříká o objektivní pravdě, spravedlnosti, základních lidských právech…, ale o to více mluví o infekční škodlivosti myšlení, které je v rozporu s myšlením vlády u nás i za mořem. Opravuji! Nikoliv myšlením (tím fialová pětikolka ještě zasažena nebyla), ale v rozporu s tvrzeními mocných a neomylných. Například: Tvrzení, že ukrajinští nacisté v Oděse zavraždili na čtyřicet osob je sice pravdivé, ale vy to nesmíte šířit, protože by si mohl myslet národ, že dodávkami zbraní podporujeme nacisty?! Nebo… ano je pravdou, že ukrajinská armáda (rusky i ukrajinsky mluvící) povraždila více jak 140 ukrajinských dětí na svém území, ale vy to nesmíte šířit, protože by si mohly ženy u nás říct, proč by měli volit Petra nebo Pavla který chce válku s Ruskem a dělá proto ve službách NATO (Nord atlantic terorist organizejšn) všechno, když budou zabíjet další děti a možná v budoucnu i naše. Krásně to řekla jedna petrovolička – ano zbraně musíme na Ukrajinu posílat, ale ať s nima nezabíjejí děti. Ta by se měla zabalit s Fialou do deky a skočit do řeky. Příkladů milion…

A tak tomu dala korunu námi placená ČT (správně EUT) v pořadu „Reportéři…“ Ale našla se hlava otevřená a za pomoci šedé kůry mozkové (na rozdíl od vedení miliardového kroužku sedmilhářů a kulturních pracovníků) zareagovala.

Pusťte si to a přemýšlejte…

A pamatujte. Kdo nevolí komunisty – volí násilí, agresivitu, nespravedlnost, fašismus a válku! A při tom… lepší svět je možný! (MiHav)

(Poznámka metéra: Jestli by to nemohlo být naopak?! Mladí lidé by nejprve užívali života, jezdili po světě, vystudovali, měli, a hlavně vychovávali děti…, třeba do 40 let věku s důchodem ve výši 50 procent průměrné mzdy určené pro ten který rok statistickým úřadem… a pak, no a pak až do smrti by museli pracovat a žít za to co si vydělají, nakoupí léky atpod.

Jenom skutečný dement si může myslet, že havíř může ještě po čtyřicítce makat na figuře! Policajt v 68 letech netrefí krávu ani když na ní bude sedět a už vidím ty fronty u sedmdesátiletých kardiochirurgů na operace srdce, jak jej přiklánějí nad pacienta s lupou v ruce, aby se trefil.

Když člověk poctivě odpracuje 35 až 40 let ve společensky potřebném zaměstnání a přináší společnosti nutné hodnoty, tak by měla být společnost schopná ho na stará kolena nechat v klidu dožít s vnoučaty, knihami, které nestačil přečíst i s koníčky po kterých celý život toužil.)