To nechcete vědět, za to budou stíhat…

Z rozhovoru s Ivanem Noveským

„Dezinformace“, které se staly pravdou. Jiný typ plynu, který do Česka proudí po ukončení dodávek ruského zemního plynu, působí problémy v potrubí i kotlech. Informace, které se již objevily v HN, potvrzuje expert na energetiku Ivan Noveský. Důrazně varuje před chystaným vypnutím uhelných elektráren, které způsobí akutní nedostatek elektřiny, a nebude ji prý ani odkud dovážet. V té souvislosti jmenuje další problémy spojené s elektromobilitou a přináší dosti varovné doporučení českým občanům.

Ve Sněmovně se kromě jiného mluvilo také o cenách elektřiny s tím, že v Česku jsme za loňský rok při meziročním srovnání vyrobili ještě víc elektřiny než rok před tím. Přitom ji vyvážíme na Slovensko, kde pak tamní občané platí čtyřikrát méně než Češi…

V roce 2022 jsme vyrobili o malinko méně elektřiny než v roce 2021. Důležité ale je to, že stále vyrábíme mnohem více elektřiny, než Česká republika spotřebuje, řadu let jsme čistým exportérem elektřiny. Z celkových 78,8 TWh vyrobené elektřiny jsme v roce 2022 vyvezli celkem 13,5 TWh elektřiny.

Jak to vůbec v této době vypadá s tržní cenou elektřiny a plynu? Jaká je situace a znamená to něco pro české občany? Poslední dobou často čteme, jak ceny klesají.

Samozřejmě to žádný vliv na ceny, které občané platí, nemá. To, o čem můžeme číst, jsou spotové ceny, případně ceny na mezinárodních trzích, které se nepromítají vůbec či s velkým zpožděním do koncových cen pro odběratele. Kromě toho jsou stále ty ceny vyšší, než byly před uměle vyvolanou krizí na podzim 2021, a to je ten hlavní problém. Pakliže jsou ty ceny takto masivně vyšší, přestože se např. pro výrobu elektřiny nic nezměnilo, žádný další blok jaderné elektrárny apod., pak se není o čem bavit. 

Co se týče plynu, je tu velký problém v celé republice, že aktuálně odebíraný plyn způsobuje problémy. Dnes už žádný ruský zemní plyn přímo neodebíráme, pouze uskladněný z podzemních zásobníků. Ze zahraničí odebíráme množství plynu z LNG, který obsahuje síru, která dělá šílené problémy a likviduje potrubí. Vytváří se tam sulfid měďnatý a likviduje to zejména měděná potrubí a zařízení a působí problémy kotlům. Takže začínáme mít problém s kvalitou plynu. Zeptejte se kohokoli, kdo se zabývá údržbou kotlů například, a zjistíte, že problémy od podzimu, kdy jsme zachytili první zprávy, stále narůstají a stále se zhoršuje. Technickým řešením, pro politiky nepřijatelným, je obnovení dodávek ruského zemního plynu, který je trvale kvalitní a čistý a naše infrastruktura na něj byla stavěná, jinak budeme pořád bojovat s problémy čistoty plynu. Jestli budeme závislí na LNG z Emirátů, Nigérie nebo Spojených států či odjinud, problémy budou pořád. Vždy ale v oblasti importu plynu budeme na někom závislí téměř ze 100 %. 

V oblasti elektřiny je ovšem situace zásadně jiná. Jsme pořád výrobce, který elektřiny vyrábí více, než spotřebovává. Pouze naše elektrárny jaderné a uhelné bohatě pokryjí celou spotřebu České republiky včetně všech špiček úplně v pohodě.

Ještě ohledně plynu. O problémech týkajících se odlišného složení nově odebíraného plynu psaly například i Hospodářské noviny. Přitom ještě před rokem či méně byly tyto zprávy označovány za dezinformace.

To je typické. Problém je v tom, že rozdíl mezi fake news a pravdivou informací byl v tu dobu zhruba jeden rok, dnes je rozdíl mezi dezinformací a ověřenou informací tři měsíce i méně. Bohužel to je tak, že pokud se objeví někomu nepříjemné informace, nejraději by některé lidi, kteří tyto tzv. dezinformace šíří, trestně stíhali. A za měsíc či několik měsíců jsou tyto tzv. dezinformace zveřejněny v médiích vládě nakloněných i v nezávislých médiích placených vládou jako oficiální informace…

Jak to tedy může být s tou plynovou infrastrukturou, potrubím a kotly? Dodávky ruského zemního plynu se nejspíš neobnoví. Muselo by se například kompletně vyměnit potrubí a kotle? To je hodně nepředstavitelné.

To by bylo naprosto šílené. Máme tu 80 tisíc kilometrů různých plynovodů a přípojek a netuším, jak obrovské množství kotlů a dalších spotřebičů na plyn v celé zemi máme. Představa kompletní výměny kvůli nečistotám z LNG je doslova jak z hororu. Navíc proč, když je naděje, že opět může mít Česká republika čistý plyn. 

Upřímně řečeno, je to pouze otázka toho, jestli si Češi nechají líbit od politické garnitury, že jim budou například „odcházet“ kotle, že se poškodí plynové potrubí a zařízení. Výrobce kotlů a zařízení od toho dá ruce pryč, neuzná záruku a distributor řekne, že plyn vyhovuje německým normám, a spotřebitel zapláče. Dodnes neexistuje žádný technický nebo fyzikální problém v dodávkách ruského zemního plynu. Je to pouze věc politická, k čemuž se nebudu vyjadřovat, protože nejsem politik. Ve chvíli, kdy se do energetiky začnou plést politici, je to vždycky průšvih a národohospodářská škoda. Vidíme to ostatně na cenách energií. Říkají nám, jak ceny klesají, ale podívejte se na účty a zálohy doma a uvidíte, jestli ceny klesají, nebo ne a státní dluh stále roste i díky kompenzacím. 

V každém případě problém kotlů a dalších plynových zařízení roste. Stačí se zeptat těch, kteří kotle servisují, a uvidíte. Jsem zvyklý si všechno ověřovat v praxi a s politickými prohlášeními se nespokojím. Současně odebíraný plyn je možná „ideově čistý“, ale potrubí a kotle to nějak neberou. Vždy se vyjadřuji slušně, ale nejraději bych všechny ty radílky a ideology poslal do háje.

Ve vztahu k elektřině jste opakoval, že si Česká republika bez problému vyrábí svou spotřebu sama, a ještě zbývá na export. Co se s tím však stane po roce 2030, až se podle předpokladů vzdáme uhlí? Podle ČEPS vznikne vážný problém a kritický nedostatek elektřiny. Budeme ji dovážet? A bude odkud?

Vážný problém nebudeme mít jenom my jako Česká republika, ale celá Evropa. Dovážet elektřinu možné nebude, protože nebude odkud. To je naprosto zřejmé. Pokud se česká vláda a někdo v Bruselu nevzbudí, objeví se zde další problémy. Green Dealu se již v praxi též říká Black Deal, protože životní prostředí silně zhoršuje. V Německu v současné době na maximum jedou uhelné elektrárny, protože si Němci nesmyslně odstavili zcela bezemisní jaderné elektrárny. Podívejte se u nás, co všechno lidé doma v kotlech pálí. Lidé díky Green Dealu a nesmyslné cenové politice české vlády začínají třídit odpad na to, co hoří, a na to, co nehoří. Kvalita ovzduší se značně zhoršila a lokálně se začíná dostávat na smogovou úroveň, která byla před plynofikací. To je všechno důsledek Green Dealu, protože zoufalí lidé se vyrovnávají s vysokými cenami za každou cenu včetně znečištění ovzduší. 

Pokud dojde u nás k vypnutí uhelných elektráren, ztratíme silnou výhodu exportní země a budeme s ostatní Evropou zažívat soustavu neustálých blackoutů nebo jeden obrovský blackout. Celá evropská soustava se může zhroutit jako domeček z karet. Ostatně k tomu bylo tzv. našlápnuto v lednu 2021 kvůli výpadkům francouzských jaderných elektráren. A protože již nebude odkud elektřinu brát, nikdo nám nepomůže, protože všichni pojedou na doraz anebo již budou bez elektřiny. Např. Rakušané sice dlouhodobě bojují proti jádru, ale kde by byli bez českého jádra? Odborníci si z toho často utahují formou hádanky: která je největší rakouská elektrárna? No přece Dukovany! 

Do toho všeho přijde nejspíš zvýšení spotřeby elektřiny kvůli elektromobilitě, protože od roku 2035 začne platit zákaz prodeje aut se spalovacími motory.

Další obrovský problém. Nemluvě o tom, že elektromobily jsou daleko méně ekologické, což je obecně známé, a pouze ideologové říkají opak, protože elektroauto nemá výfuk na sobě, ale v nejbližší elektrárně. Přitom moderní dieselové a benzínové motory jsou daleko ekologičtější a splňují přísné emisní normy. Navíc de facto povinná elektromobilita výrazně omezí pohyb lidí, protože kdo všechno na to bude mít peníze a kdo bude mít elektřinu? Asi je omezení mobility populace pro někoho žádoucí. Pakliže se skutečně od toho roku 2035 elektromobilita výrazně rozšíří, uvidíme, jak to bude fungovat. Vzorem může být například Kalifornie, ke které všichni vzhlížejí, ale stačí se podívat na šílené víkendové fronty u nabíječek. Nevím, jestli je tohle pokrok. Říkali jsme, že už žádné fronty nechceme, protože jsou výdobytkem socialismu. 

Bude na násobně vyšší počet elektromobilů vůbec elektřina, pokud odstavíme uhelné elektrárny?

Nechtějte mě rozesmát. Kde by se ta elektřina asi vzala? No samozřejmě že nebude. V Bruselu se často ptají, který fyzikální zákon nám vadí, aby ho mohli novelizovat… Opakuji, že do energetiky žádná ideologie nepatří. Naše energetická soustava je skvělá, stabilní a byla dlouhodobě budována a nikomu se ji dodneška nepodařilo rozbít. Povedlo se nastavit šílené ceny, mj. díky nesmyslné burze, ale samotné fungování energetiky ohroženo nebylo, naše jádro a uhlí zajistí elektřinou republiku bez jakéhokoli problému. Pak přijdou ideologové z Bruselu i naši domácí a všechno se to kvůli šíleným nápadům může zhroutit. 

Lze vůbec vyslovit nějaké doporučení pro občany, na co se do budoucna připravit?

Těžko. Benzín se moc dlouho nedá skladovat, nafta docela ano. Napadá mě jediné doporučení, koupit si auto s dieselovým motorem, který bude sice celkem moderní, ale nebude ho například možné na dálku vypnout, jak se dnes snaží do aut implementovat. Tady to ukazuje další nevýhodu elektromobilů, že vás na dálku nejen sledují, ale mohou vás na dálku odstavit. Tam je vidět další obrovské riziko, když budete v krizové dopravní situaci a nebudete pánem nad řízením, ale trestní odpovědnost za případnou havárii vám zůstane. Nebo si představte masivní využití tohoto omezení třeba v době covidu a uzavření okresů, pokud by v té době taková technologie už byla masivně rozšířená. K tomu je dobré si pořídit nebo vybudovat obrovskou nádrž na naftu, ale ani to není pochopitelně řešení na věky. Omezení mobility se promítne do řady oblastí a lze vyjádřit obecné doporučení, aby se lidé chystali na přežití, protože současná evropská politická garnitura nás žene do toho, že se v budoucnu bude skutečně bojovat o přežití. 

3. března 2023

Poznámka metéra k lepší orientaci

1 Terawatthodina = 1 000 Gigawatthodin (GWh)

1 Terawatthodina = 1 000 000 Megawatthodin (MWh) 1 Terawatthodina = 1 000 000 000 kilowatthodin (kWh)