Hledejme co nás spojuje a ne rozděluje…

Zdravím přátelé a přináším níže video reflexi Josefa Skály o tříštění sil. A opět mi to nedá, abych se nevyjádřil, a dokonce to považuji za důležitější než kdykoli před tím.

Josef Skála s klidem mu vlastním a historickou přesností popsal skutečnosti, které se udály a vzájemně je vyváženě poměřil. Vše vyznělo zákonitě k dnešku. K tomu rozhodujícímu, že bez vzájemného pochopení a společného usilování celého spektra vlasteneckých sil, nelze umožnit změnu v zájmu nejširších vrstev občanů České republiky. Společné aktivity všech vlastenecky smýšlejících může mít pozitivní vliv na ty, kteří jsou dosud naklonění pětikoalici, nebo podléhají nevíře v politiku a umožní jim tak ukázat cestu, jak a kudy se dostat ze současného marasmu.

Dovolím si na závěr použít citát z výzvy Pojďme se nebát, která podle mého soudu navazuje na lidové hnutí: Česká republika na prvním místě!

Pojďme se nebát!

Za těchto okolností vyzýváme každého obyvatele naší krásné země, kterému jde o zachování míru a samotné její existence, aby se přestal bát, aby se přestal hrbit před narůstající cenzurou a řekl jasné NE této vládě!

Vyzýváme všechny kritiky vlády a jejích kroků, všechny nezávislé organizace, iniciativy, spolky, politické strany a další subjekty, aby nechaly stranou to, co je rozděluje, a začaly spolupracovat na krocích, kterými bychom vystavili vládě stopku dřív, než napáchá škody nenapravitelné. Náš národ není stádem ovcí, které si nechají líbit vše. Je čas to prokázat.

RuDaKo

(A poznámka metéra nakonec:

Jedním ze závažných témat „myslitelů“ na webu „rudyprapor.cz“ i „Dialogu*otázky*odpovědi“ musí v nejbližším období být velice složité, komplikované, ale nezbytné téma:

„Vymezení podmínek k vytvoření nové, pro většinu českého, moravského a slezského národa /včetně národnostních u nás žijících, ale řádně pracujících menšin/ přijatelné společenskopolitické uskupení, netrpící diskriminací generací, pohlaví, světového názoru…, na principu selského rozumu /tedy srozumitelné a pochopitelné logiky bez skrytých vedlejších úmyslů/ pracujících, tedy – Nové vlastenecké všelidové národní fronty.“

Mantinely takovéhoto uskupení nesmí být ani příliš těsné, do kterých by se vešlo jen pár sebereflexe schopných politických uskupení, ani široce rozevřené v rámci všeobjímajícího politického spektra, následně neschopné domluvy a formálně předem vetující každý pokus o vytvoření podmínek pro pragmatické přechodné období, které je mezi současným chaotickým, šovinistickým a válečnickým běsněním pětikoalice na úkor většiny pracujících /a přestože většinou lidí zvolených s jejich následnými postupy ale nesouhlasícími/, a systémem demokratickým /tedy faktickou vládou lidu připravenou se vypořádat lidsky s minulostí a nastíněním budoucnosti/, po určité období nezbytným. Když není vláda schopná být složená z odborníků, musí se umět odborníky obklopit, naslouchat jim, respektovat jejich názory a nepodléhat voluntaristickým přáním svých vůdců, či dokonce nedejbůh cizáckým našeptávačům, kteří mají z našich chyb jen vlastní užitek. Zákony by měly sloužit spravedlnosti a podpoře demokracie. Jejich téměř každodenním měněním ztrácejí vlády autoritu a zákony účinnost a úcty lidu. Nemluvě o absolutně nepřijatelných retroaktivních opatřeních vlády léčících si na úkor obecně platných a uzavřených smluv s peněženkami obyvatel své mindráky z neschopnosti vládnout bez válečnických aktivit a nenávisti k jiným národům.)