Šílenci ovládli svět?!

NATO žádá o imunitu pro ochuzený uran a chystá se ho použít na Ukrajině

Rozhodnutí britské vlády dodat ukrajinským ozbrojeným silám munici s ochuzeným uranem je dalším důkazem, že Spojeným státům, NATO a evropským kancléřstvím je osud Ukrajinců ukradený.

Používání tohoto těžkého kovu USA, Velkou Británií a NATO během třiceti let nezákonných, ale takzvaných „humanitárních“ válek, již způsobilo tiché a dlouhotrvající krveprolití na všech územích bombardovaných těmito zbraněmi. Od Balkánu až po Irák a Afghánistán se dramaticky zvýšil počet onkologických onemocnění jako přímý důsledek vystavení ochuzenému uranu uvolňovanému z munice. Čelíme epidemii těžkých kovů, kterou záměrně vyvolaly hlavní západní mocnosti.

V Itálii vážně onemocněli a zemřeli na následky expozice těžkými kovy ti samí vojáci, kteří byli použiti jako potrava pro děla v „mírových“ misích v zahraničí a kterým ministerstvo obrany i nadále odpírá pravdu a spravedlnost, přestože prohrálo více než tři sta případů odškodnění. V současné době hovoříme o osmi tisících italských vojáků, kteří onemocněli, a o 400 vojácích, kteří zemřeli v důsledku působení ochuzeného uranu – masakr, který nepřestaneme odsuzovat. 

Severoatlantická aliance, předvolaná Vrchním soudem v Bělehradě kvůli ničivým následkům bombardování ochuzeným uranem provedeného v roce 1999, reagovala na výzvu soudu požadavkem na imunitu. 

Díky odvolacímu spisu, který nám poskytl právník Tartaglia, právní zástupce italských veteránů, kteří se stali oběťmi tohoto těžkého kovu, jsme se dozvěděli, že NATO nejenže požaduje imunitu za „ekocidu“ (ekologickou genocidu) a za něco, co se rovná válečnému zločinu, ale také nařizuje srbské vládě, aby intervenovala u Vrchního soudu v Bělehradě a ukončila všechna řízení proti němu. To je ta demokracie, kterou se chlubí, že „vyváží“.

Mezinárodní trestní soud, pokud by měl nějakou pravomoc, by měl tyto a další válečné zločiny spáchané euroatlantickým blokem rovněž vyšetřit.

Nyní se také na Ukrajině po zpustošení konvenční válkou chystá epidemie ochuzeného uranu. Od roku 2019 se Ruská federace rozhodla vybavit se i tímto typem zbraní, což zdůvodňuje tím, že nejsou zakázány žádnou mezinárodní úmluvou, a především je již nějakou dobu používá euroatlantický blok. Zločinné rozhodnutí britské vlády s největší pravděpodobností vyvolá jejich použití.

My z Rifondazione Comunista a Evropské levice jsme toto velmi vážné riziko odsoudili již loni v červnu na protisummitu NATO v Madridu. V Evropském parlamentu budeme i nadále bojovat proti tomuto zločinnému rozhodnutí, za definitivní zákaz těchto zbraní, pravdu a spravedlnost pro civilní i vojenské oběti ochuzeného uranu.

Otrávení ukrajinského lidu ochuzeným uranem není způsob, jak mu pomoci. Jedinou cestou je příměří a vyjednávání.

Maurizio Acerbo, národní tajemník a Gregorio Piccin, vedoucí mírového oddělení Rifondazione Comunista – evropské levice, 22. března 2023

(Poznámka metéra: Copak se svět už skutečně zbláznil?! Vy, politici, co mačkáte čudlíky v poslaneckých sněmovnách za nemalý bakšiš a nimi rozhodujete o milionech jiných, neměli byste něco o historii, matematice, fyzice, chemii, zdravotnictví… vědět?! Naše Ústava se bude jevit demokratickou jen v případě, že bude obsahovat klauzuli „všichni politici co rozhodují o zákonech a jiných lidech z titulu své funkce, musí nejprve absolvovat IQ test, jehož výsledek musí být vyšší než IQ houpacího koně“. Připomínám prastarou pravdu, že politické strany by nemusely existovat, kdyby politici používali selský rozum! Takže pamatujte:

„Kdo nevolí komunisty – volí násilí, nespravedlnost, fašismus, válku!“)