Putinova výzva k občanům Ruska

(V. V. Putin – 24. 6. 2023 – 10:00)

Obracím se k občanům Ruska, k příslušníkům ozbrojených sil, k orgánům činným v trestním řízení i k speciálním službám, k vojákům a velitelům, kteří nyní bojují na svých bojových pozicích, odrážejí útoky nepřítele – a dělají to hrdinsky – vím, na dnešek ještě v noci jsem opět mluvil s veliteli všech směrů. Obracím se také k těm, kteří se nechali zlákat do tohoto zločinného dobrodružství a lstí či výhrůžkami byli dotlačeni na cestu nejtěžšího zločinu, ozbrojené vzpoury.

Rusko nyní svádí nejtěžší boj o svou budoucnost a odráží agresi neonacistů a jejich pánů. Prakticky celá vojenská, ekonomická a informační mašinérie Západu je namířena proti nám. Bojujeme za životy a bezpečnost našich lidí, za naši suverenitu a nezávislost. Za právo být a zůstat Ruskem – státem s tisíciletou historií.

Tato bitva, v níž se rozhoduje o osudu našeho národa, vyžaduje jednotu všech sil, sjednocení, konsolidaci a odpovědnost. V této chvíli musí jít stranou vše, co nás oslabuje, veškeré rozpory, které naši vnější nepřátelé mohou využít a využívají k tomu, aby nás oslabily zevnitř.

Činy, které rozbíjejí naši jednotu, jsou v podstatě odpadlictvím od našeho lidu, od spolubojovníků, kteří nyní bojují na frontách. Je to rána do zad naší zemi i našemu lidu.

Je to přesně ta rána, která byla Rusku zasazena v roce 1917, kdy země vedla první světovou válku. Vítězství jí však bylo ukradeno. Intriky, hádky, politikaření za zády armády a lidu vyústily v největší šok, zničení armády a rozpad státu, spolu se ztrátou obrovských území. Výsledkem byla tragédie občanské války.

Rusové zabíjeli Rusy, bratři zabíjeli bratry a lukrativních zisků dosahovali nejrůznější političtí dobrodruzi a cizí síly, které zemi rozvracely a rozkládaly.

Nedovolíme, aby se to opakovalo. Budeme chránit náš lid i naši státnost před všemi hrozbami. Včetně vnitřní zrady.

A to, čemu jsme nyní vystaveni, je skutečná zrada. Přílišné ambice a osobní zájmy vedly ke zradě. Zradě své země, svého lidu a věci, za kterou bojovali a umírali Wagnerovi bojovníci a jejich velitelé po boku ostatních našich jednotek. Hrdinové, kteří osvobodili Soledar a Artjomovsk, města a vesnice Donbasu, bojovali a položili své životy za Novorosiji, za jednotu ruského světa. Jejich jméno a slávu zradili ti, kteří se nyní snaží organizovat vzpouru a dotlačit zemi k anarchii a bratrovraždě. K porážce, a nakonec i ke kapitulaci.

Opakuji, že jakýkoli vnitřní rozvrat je smrtelnou hrozbou pro naši státnost, pro nás jako národ. Je to rána pro Rusko, pro náš národ. A naše kroky na ochranu vlasti před takovou hrozbou budou tvrdé. Všichni ti, kdo se vědomě vydali na cestu zrady, ti, kdo připravovali ozbrojené povstání a dali se na cestu vydírání a teroristických metod, budou nevyhnutelně potrestáni, budou se zodpovídat před zákonem a naším lidem.

Ozbrojené síly a další státní orgány obdržely potřebné rozkazy a v Moskvě, Moskevské oblasti a řadě dalších regionů se zavádějí další protiteroristická opatření. Rozhodné úsilí bude také věnováno stabilizaci situace v Rostově na Donu. Ta zůstává obtížná, protože práce civilních a vojenských orgánů je fakticky znemožněna.

Jako prezident Ruska a vrchní velitel, jako občan Ruska, udělám vše pro obranu země, pro ochranu ústavního pořádku, životů, bezpečnosti a svobody občanů.

Ti, kdo organizovali a připravovali vojenské povstání, kdo pozvedli zbraně proti svým spolubojovníkům, zradili Rusko. A za to se budou zodpovídat. A já vyzývám ty, kteří jsou do tohoto zločinu zataženi, aby se nedopustili osudové, tragické, výjimečné chyby, aby učinili jedinou správnou volbu – přestali se podílet na zločinných akcích.

Věřím, že zachováme a uhájíme to, co je nám drahé a svaté, a společně s naší vlastí překonáme všechny těžkosti a staneme se ještě silnějšími.

(Z ruštiny přeložila: PhDr. Jana Görčöšová)