Časopis „Dialog“

Sledujte nové internetové stránky „Dialogu“
www.dialog-komunistickylist.cz

 

 

Šéfredaktor: Robert Kvacskai
Roční předplatné včetně poštovného 250 Kč.

Vychází zpravidla jako dvouměsíčník.

Přihlášky na předplatné tištěného vydání, reklamace a připomínky
k distribuci můžete uplatňovat elektronickou poštou
redakce@dialog-komunistickylist.cz

Registrováno MK ČR E 6320; ISSN 1210-454