O nás

Marxisticko-leninský odborný klub (ve zkratce MLOK) sdružuje komunisty i další zájemce, kteří se ve svých politických a občanských postojích inspirují vědeckým učením klasiků marxismu-leninismu a tradicemi dělnického a komunistického hnutí, usilují o jejich rehabilitaci, šíření a pochopení mezi všemi, kdo touží po společenské změně směrem k socialismu a komunismu. Spolupracuje s jinými subjekty stejného zaměření v České republice, případně v zahraničí.

 

Předsedou Marxisticko-leninského odborného klubu je soudruh Václav Čermák.